Skip to the content

Kurs i Prosjektutvikling – Offentlige støtteordninger

17. March 2021, 11:00 - 12:00

WEBINAR

Event registration is closed.

17
Mar

Vi inviterer til nettbasert kurs i prosjektutvikling for å hjelpe deg å finne og søke på de rette tilskuddsordningene slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter som jobber med forskning, utvikling og innovasjon og dette kurset gir deltakerne en introduksjon til de mest relevante støtteordningene og hvilke programmer som passer best for ulike type prosjekter.

Kurset er beregnet for bedrifter og man trenger ingen forkunnskaper eller erfaring med søknader om offentlig støtte for å delta.

Program

11:00 Veiviser til virkemiddelapparatet, Jon O. Hellevang, R&D Manager GCE Ocean Technology.
11:25 Ekstra midler fra Innovasjon Norge, Sveinung Dukstad, Avdelingsleder Innovasjon Norge Vestland.
11:40 Tips til søknader til Forskningsrådet, Rigmor Fardal, Regionansvarlig Norges Forskningsråd.
11:50 Oppsummering, dialog.

Veiviser til virkemiddelapparatet:

  • Oversikt over de mest relevante støtteordningene
  • Hvilke program passer best til ulike typer prosjekt
  • Hvordan tenke prosjektportefølje
  • Forskjell på forskning og innovasjon
  • Terskel og søknadskompleksitet i ulike programmer
  • Hvem kan du spørre om gratis hjelp av
  • Nyttige sjekklister

Det vil hele tiden være mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter for å diskutere egne prosjektideer og søknader.

Meld deg på.

Kursserie

Dette kurset er første del av en kursserie med uavhengige moduler. De to andre modulene er:

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Meld deg på kurs i prosjektutvikling. Lenke til å delta digitalt (i zoom) vil bli tilsendt pr. epost kort tid før kurset starter.

Det er alltid mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter med oss for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bidra til dine søknader.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vi takker Vestland fylkeskommune for støtten til utviklingen og gjennomføringen av denne kursserien via prosjektet INNOHAV.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Kursholder

Dette nettbaserte kurset er første del av en kursserie gitt av Jon Oddvar Hellevang, R&D Manager i GCE Ocean Technology.

Hellevang har mer enn 15 års erfaring fra forskning, utvikling og innovasjon i grensesnittet mellom industri og forskning.

Hellevang har vært sentral i etableringen av en rekke vellykkede prosjektsøknader, inklusiv GCE Ocean Technology sin søknad om GCE-status som ble innvilget i 2015.

Med erfaring fra både industri og forskningsinstitutt, og evaluator av forskjellige søknader, har han nyttige tips og innsikt i hvordan man skal lykkes med å sikre offentlig finansiering.

Funding

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Våre partnere og medlemmer kan søke om forprosjektfinansiering for å danne grunnlaget for større RDI-prosjekter.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre mer enn 1,75 milliarder kroner i eksternt finansierte RDI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.