Skip to the content

Kurs i Prosjektutvikling – Søknadsskriving

07. April 2021, 11:00 - 12:00

WEBINAR

Event registration is closed.

7
Apr

Vi inviterer til gratis nettbasert kurs i prosjektutvikling for å hjelpe deg å identifisere og søke på tilskuddsordningene for forskning, utvikling og innovasjon, slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Vi har utviklet en kursserie for å bistå deg med å sikre offentlig del-finansiering. Modulene er laget slik at du kan delta på de enkeltvis og uten noen tidligere forkunnskap om offentlige støtteordninger.

Denne modulen fokuserer på selve søknadsskrivingen. Kurset er beregnet for bedrifter, men kan være nyttig for alle som søker større til sine prosjekt. Du trenger ingen forkunnskap eller erfaring med søknader om offentlig støtte for å delta.

Program

Søknadskriving:

  • Kjennetegn ved gode søknader
  • Struktur og illustrasjoner
  • Verdi og målformuleringer
  • Evalueringskriterier og hvor du bør fokusere
  • Skrivetips basert på egne erfaringer

Kurset vil ta utgangspunkt i konkrete søknader som gode eksempler. Det blir også ulike case oppgaver for å stimulere til dialog og refleksjon.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og eksklusivt for partnere og medlemmer av klyngen.

Påmelding

Meld deg på kurs i prosjektutvikling.

Lenke til å delta digitalt (i zoom) vil bli tilsendt pr. epost kort tid før kurset starter.

Det er alltid mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter med oss for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon til hvordan vi kan bidra.

--------------------------------------------------------------------------

Vi takker Vestland fylkeskommune for støtten til utviklingen og gjennomføringen av denne kursserien via prosjektet INNOHAV.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Kursholder

Dette nettbaserte kurset er siste del av en kursserie gitt av Jon Oddvar Hellevang, R&D Manager i GCE Ocean Technology.

Hellevang har mer enn 15 års erfaring fra forskning, utvikling og innovasjon i grensesnittet mellom industri og forskning.

Hellevang har vært sentral i etableringen av en rekke vellykkede prosjektsøknader, inklusiv GCE Ocean Technology sin søknad om GCE-status som ble innvilget i 2015.

Med erfaring fra både industri og forskningsinstitutt, og evaluator av forskjellige søknader, har han nyttige tips og innsikt i hvordan man skal lykkes med å sikre offentlig finansiering.

Funding

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Våre partnere og medlemmer kan søke om forprosjektfinansiering for å danne grunnlaget for større RDI-prosjekter.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre mer enn 1,75 milliarder kroner i eksternt finansierte RDI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.