Skip to the content

Kurs i Prosjektutvikling – Eksportfinansiering

24. March 2021, 11:00 - 11:30

WEBINAR

Event registration is closed.

24
Mar

Vi inviterer til gratis nettbasert kurs i prosjektutvikling. Denne modulen presenterer mulighetene for lån og garantier ved eksport til internasjonale markeder.

Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir til Eksportfinansiering Norge 1. juli.

I dette webinaret presenterer de muligheter for lån og garantier ved eksport. Mens GIEK i all hovedsak har utstedt eksportgarantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten, så har Eksportkreditt Norge tilbudt lån til utenlandske selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter.

Dette webinaret er del av vår kursserie for å bistå klyngen i å sikre offentlig del-finansiering, lån eller garantier.

Denne modulen fokuserer på eksportfinansiering og er beregnet for bedrifter som eksporterer eller har planer om å eksportere til internasjonale markeder. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Program

11:00 Norsk statlig eksportfinansiering og lån fra Eksportkreditt Norge, Veronika Bergerud, Senior Vice President, Energy and Industry Eksportkreditt Norge.

11:15 Andre finansieringsløsninger ifm. eksport, Ute Borghardt, Senior Vice President, Clean Technologies GIEK. Foredraget vil gi en oversikt over de ulike virkemiddelene til GIEK og Eksportkreditt, med konkrete eksempler på prosjekter.

11:30 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Meld deg på kurs i prosjektutvikling.

Lenke til å delta digitalt (i zoom) vil bli tilsendt pr. epost kort tid før kurset starter.

Der er alltid mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter med oss for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon til hvordan vi kan bidra.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vi takker Vestland fylkeskommune for støtten til utviklingen og gjennomføringen av denne kursserien via prosjektet INNOHAV.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Fakta

Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) blir 1. juli til Eksportfinansiering Norge.

Sammenslåingen er en oppfølging av regjeringens eksporthandlingsplan og gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Målet er økt kvalitet, økt effektivitet og å gjøre det mer oversiktlig for brukerne. Ordningene er åpne for alle næringer over hele landet.


For mer informasjon Eksportkreditt Norge og GIEK blir Eksportfinansiering Norge.

Funding

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Våre partnere og medlemmer kan søke om forprosjektfinansiering for å danne grunnlaget for større RDI-prosjekter.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre mer enn 1,75 milliarder kroner i eksternt finansierte RDI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.