Skip to the content

GCE Subsea Årsmøte

04. April 2019, 18:05 - 19:00

Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen

Event registration is closed.

4
Apr
Ocean pic.

På vegne av styret kaller vi herved inn til ordinært Årsmøte i GCE Subsea SA, som gjennomføres torsdag 4. april.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte. Fullmakt gis enten til styrets leder eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede.

Fullmakt må gis på fullmaktsskjema innen frist for påmelding og sendes til kbc@gcesubsea.no.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av 2 representanter til å signere årsmøteprotokollen
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
5. Budsjett og kontingent for inneværende år; Kontingenter foreslås oppretthold uendret
6. Vedtektsendringer; Endring av navn fra GCE Subsea SA til GCE Ocean Technology SA
7. Honorar for styrets medlemmer i 2018: Honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås opprettholdt uendret
8. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet
9. Valg av
a) Styrets leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valgkomité: Styrets innstilling til valgkomite.

Saker til pkt. 8, saker som styret eller medlemmene ønsker behandlet, bes innmeldt ved e-post til styrets leder, Jon Arve Sværen styreleder@gcesubsea.no, innen onsdag 3. april.

Saksdokumenter

Senest 1 uke før Årsmøte vil du her kunne laste ned alle saksdokumenter:


Påmelding

Meld deg på Årsmøte innen onsdag 3. april kl. 12.00. 

Årets Topplederforum gjennomføres i forkant av årsmøtet. Topplederforum er en møteplass for ledere i partner- og medlemsbedriftene i klyngen. Deltakelse på Topplederforum kan bare skje etter personlig invitasjon og har egen påmelding.

 

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther