Skip to the content

GCE Ocean Technology Årsmøte

04. April 2019, 18:00 - 19:00

Register for event
4
Apr
Ocean pic.

Ordinært Årsmøte i GCE Ocean Technology gjennomføres torsdag 4. april.

Innkalling til Årsmøte 2019 med mer detaljert årsmøteprogram vil bli sendt ut 14 dager før gjennomføring.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte. Fullmakt gis enten til styrets leder eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede. Fullmakt må gis på fullmaktsskjema som blir vedlagt innkalling til årsmøte, innen frist for påmelding. Les mer om årsmøte i Vedtekter for GCE Ocean Technology.

Topplederforum

GCE Ocean Technology Topplederforum gjennomføres i forkant av årsmøte. Dette er en møteplass for ledere av partner- og medlemsbedriftene. Deltakelse på Topplederforum kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Ocean Technology og vil derfor ha egen påmelding.

Påmelding

Meld deg på Årsmøte.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther