Skip to the content

GCE Ocean Technology Topplederforum

04. April 2019, 14:00 - 18:05

Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen

Event registration is closed.

4
Apr
møtebilde
Fra GCE Subsea (nå GCE Ocean Technology) CEO Forum 2018

I dette niende Topplederforum blir hovedtema utviklingen, omstilling og mulighetene i bransjen.

GCE Ocean Technology Topplederforum er en årlig møteplass eksklusivt for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet klyngen.

Her skaper vi en arena hvor beslutningstakere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens og aktørenes utvikling. Dette er også en arena hvor GCE Ocean Technology fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens fremtid.

Hovedtema for årets Topplederforumet, er mulighetene i og tilnærming til et globalt utvidet marked, nemlig «Ocean Industries»

Program

14:00 Velkommen, Jon Arve Sværen, Styreleder GCE Ocean Technology
14:05 Introduksjon og program, Owe Hagesæther, CEO GCE Ocean Technology
14:15 Sustainability in Ocean Industries, Bjørn Haugland, EVP (CSO) DNV-GL
14:35 Innovasjon i havnæringene, Bjørnar Vasenden, Avdelingsleder Inventas Design
14:55 Strategi og signalprosjekter i GCE Ocean Technology, Owe Hagesæther, CEO
15:15 Pause
15:45 Ny tid og nye løsninger, Anved Aarbakke Jr, General Manager Solid Vedlikehold (KYMSOL)
16:05 Floating wind is the next big thing?, Geir Olav Berg, Aker Solutions
16:30 Mingelmat og mingling
17:20 Paneldebatt: Ocean Technology, utfordringer og muligheter. Paneldeltakere er:

  • Geir Olav Berg, Aker Solutions
  • Bjørn Haugland DNV-GL
  • Bjørnar Vassenden, Inventas Design
  • Anved Aarbakke, Solid Vedlikehold (KYMSOL)
  • Jon Arve Sværen, GCE Ocean Technology

Moderator og debattleder Atle Kvamme.

18:05 Takk for i dag

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på Topplederforum er gratis og kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Ocean Technology. Invitasjon til Topplederforum kan ikke overdras til annen person uten at vi har godkjent dette.

Påmelding

Påmelding i påmeldingsskjema innen tirsdag 2. april kl. 12.00.

Årsmøte 2019

Ordinært Årsmøte i GCE Subsea SA gjennomføres i forlengelse av Topplederforum, torsdag 4. april klokken 18:15 – 19:15.

Det er separat påmelding for Topplederforum og Årsmøte. Les mer om Årsmøte.

 

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther