Skip to the content

Arendalsuka: Hvilket potensial ser vi på havbunnen?

17. August 2023, 15:00 - 15:45

Fullriggeren Sørlandet, Arendalsuka, Arendal

Event registration is closed.

17
Aug
Ægir 6000, photo: UiB

Hva finnes av verdier nede på havbunnen og hvor mange arbeidsplasser kan den skape? Hvilket potensial har Norge for å ta en ledende rolle i utviklingen av denne industrien? Og kan svaret på en stadig mer urolig verden ligge på havbunnen vår?

Bli med på dette spennende seminaret under Arendalsuka, som arrangeres av Norsk Forum for Marine Mineraler, Offshore Norge, GCE Node, GCE Ocean Technology.

Program

15:00 Velkommen til møtet!, Ordstyrer: Jon Georg Dale, First House
15:05 «Havbunnsmineraler på norsk sokkel – en unik mulighet for Norge», Kjersti Dale, Direktør for teknologi, analyse og sameksistens ved Oljedirektoratet innleder om neste fase for havbruksmineraler.
15:15 «Gode på bunnen? Hvilket industrielt potensial finnes i havbunnsmineraler», Aktørene som står i startgropen til et industrielt eventyr diskuterer om hvordan leting og utvinning til havs kan gjennomføres og viser hva som finnes av teknologi og industriell utvikling.

Panel:

  • Anette Broch Mathisen Tvedt, CEO i Adepth Minerals
  • Tim Crome, sjefsingeniør i TechnipFMC
  • Marianne Lefdal, VP Geoscience Global Ex / Country Manager ved CGG

15:30 «Geopolitikk og mineraler», Økende global oppsplitting og brudd i kritiske verdikjeder i alt fra energi til råmaterialer og metaller gir Norge sikkerhetspolitiske dilemmaer. Avhengighet til Kina eller tilhørighet til USA? Et Europa uten gassavhengighet til Russland, men med et økende energibehov? Og hvor skal vi egentlig hente materialer til vår neste elbil, Iphone og til drift av vårt eget industrielle grønne skifte?

Vi ser på mineralutvinning fra et geopolitisk perspektiv.

• Foredragsholder TBD

15:45 Slutt

Last ned program

Dette er det første av to arrangementer vi arrangerer på Fullriggeren Sørlandet om havbunnsmineraler.

Kl. 16:00 starter arrangementet «Har Norge skutt enda en «gullfugl»?»

Det vil bli mulighet for mingling frem til arrangementsstart kl. 16:00.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Møt opp. Det er ikke nødvendig med påmelding til dette arrangementet.

 

Kontaktperson;

Egil Tjåland, Generalsekretær
Norsk Forum for Marine Mineraler
Mobil: +47 926 13 807

Related Events

GCE Ocean Technology Events

Other events