Skip to the content

Arendalsuka: Har Norge skutt enda en "gullfugl"?

17. August 2023, 16:00 - 16:45

Fullriggeren Sørlandet, Arendalsuka, Arendal

Event registration is closed.

17
Aug

«Energieventyret har brakt Norge rikdom, velferd og en verdensledende offshoreindustri.

Vi vant i lotto og gjorde mye rett da rikdommen skulle hentes ut av norsk sokkel.

Havbunnsmineraler, som i dag er svært nødvendig for produksjon av moderne teknologi, kan være Norge sitt andre vinnerlodd i det globale lotteriet, men kan vi åpne opp og hva mister vi dersom vi lar verdier på størrelsen til Statens Pensjonsfond (NBIM) bli liggende på havbunnen?

Hvilke potensiale ser vi i form av arbeidsplasser og en ny industriutvikling på norsk sokkel og Norges rolle i internasjonal verdikjede?

Hvilke partier sier ja og hvilke partier sier nei – og hvorfor?»

Program

16:00 Velkommen til debatt!, Jon Georg Dale (ordstyrer), Partner og seniorrådgiver, First House

  • Andreas Bjelland Eriksen (Ap) innleder først om regjeringens syn på havbunnsmineraler.
  • LO og WWF Verdens Naturfond diskuterer tematikken før de gir hver sin oppfordring til politikerne.
  • Kenneth Sandmo, Leder næringspolitisk avdeling, LO
  • Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør, NHO
  • Karoline Andaur, Generalsekretær, WWF Verdens Naturfond

Paneldialog

  • Andreas Bjelland Eriksen, Statssekretær, Olje- og energidepartementet
  • Marius Arion Nilsen, Stortingsrepresentant (FrP), Medlem Energi- og miljøkomiteen
  • Heidi Norby Lunde, Stortingsrepresentant (H), Medlem Finanskomiteen
  • Olav Elvestuen, Stortingsrepresentant (V), Energi- og miljøkomiteen
  • Lars Sørum, Forskningssjef, SINTEF Industri

17:00 Slutt

Last ned program

Dette er det andre av to arrangementer vi arrangerer på Fullriggeren Sørlandet om havbunnsmineraler.

I forkant av dette arrangementet (kl. 15:00) starter arrangementet «Hvilket potensial ser vi på havbunnen?»

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Det er ikke nødvendig med påmelding til dette arrangementet.

 

Kontaktperson:

Egil Tjåland
Generalsekretær, Norsk Forum for Marine Mineraler
Mobil: +47 926 13 807

 

Arrangementet er et samarbeid mellom:

 

Related Events

GCE Ocean Technology Events

Other events