Skip to the content

Temamøte: Utstyrsdeling gjennom felles initiativ

12. May 2021, 12:30 - 14:00

WEBINAR

Event registration is closed.

12
May
©Norsk Olje og Gass

Sammen med Norsk olje og gass inviterer vi til temamøte om utstyrsdeling. Her får du oversikt over felles initiativ og plattformer, planlagte implementeringer og fremtidige muligheter som effektiviser industrien og gir nye forretningsmuligheter.

Norsk olje og gass har flere løsninger og initiativ for utstyrsdeling.

EqHub gir tilgang på teknisk informasjon for standard utstyr i henhold til industristandarder. Leverandører kan legge inn informasjon om sitt utstyr «en gang for alle», noe som reduserer dokumentasjonskostander. Operatører og kontraktører sparer tid og øker kvaliteten i sitt arbeid.

SubQuip og Virtual Inventory er løsninger som muliggjør deling av utstyr mellom lisenser og operatører på norsk sokkel.

Norsk olje og gass leder større felles prosjekter for integrasjon av systemer i EqHub for å forenkle arbeidet og utstyrsdelingen i bransjen.

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er leverandører til norsk olje og gass industri, men det kan også være stor overføringsverdi mot andre bransjer som havvind og annen industri.

Program

12:30 Introduksjon, Jon O. Hellevang, R&D Manager GCE Ocean Technology
12:35 Norsk olje og gass sine plattformer og planer for økt utstyrsdeling og effektivisering, Yngve Nilsen, Senior Advisor – Responsible for EqHub, Virtual Inventory and Material Management Services
13:00 Informasjonsdeling som basis for utstyrsdeling, Tom Haylock VP – Salens & Business Development ShareCat
13:15 Utstyrsdeling som forretningsmodell med internasjonale muligheter, Cecilie Sælen, CEO CCB Subsea
13:30 3D-printing – muliggjører av heldigitalt varelager, Christian Norberg, CEO Fieldmade
13:45 Dialog mellom foredragsholdere – Veien videre
14:00 Program slutt

Norsk olje og gass er initiativtaker og eier av blant annet EqHub, SubQuip og Virtual Inventory . ShareCat er leverandør av programvare til EqHub.

CCB Subsea var sentral i etableringen av SubQuip og jobber nå med en tilsvarende versjon for det internasjonale markedet. Fieldmade jobber med 3D printing, som kan muliggjøre større grad av heldigitalt varelager i fremtiden.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Meld deg på arrangementet. Lenke til å delta digitalt (i zoom) vil bli tilsendt pr. epost kort tid før temamøtet starter.

-------------------------------------------------------

Seminaret arrangeres i samarbeid med:

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang