Skip to the content

Årsmøte i GCE Ocean Technology

29. April 2021, 17:15 - 18:15

DIGITALT ARRANGEMENT

Event registration is closed.

29
Apr

På vegne av styret kaller vi herved inn til ordinært årsmøte i GCE Ocean Technology SA.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte.

Fullmakt gis enten til styrets leder, til stedfortreder fra egen organisasjon eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede og må gis i form av fullmaktsskjema innen frist for påmelding og sendes til Kjersti Boge Christensen.

Last ned fullmaktsskjema

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av 2 representanter til å signere årsmøteprotokollen.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd.
5. Høydepunkter fra året 2020.
6. Budsjett og kontingent for inneværende år.
7. Forslag til endring i medlemskapsbetingelser for oppstartsbedrifter.
8. Vedtektsendringer: Se foreslåtte endringer i saksdokument.
9. Honorar for styrets medlemmer i 2020: Honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås opprettholdt uendret.
10. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet.
11. Valg av:
a) Styrets leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valgkomité: Styrets innstilling til valgkomite.

Saker til pkt. 10: saker som styret eller medlemmene ønsker behandlet, bes innmeldt ved e-post til styrets leder, Jon Arve Sværen styreleder@gceocean.no eller jsvaeren2@onesubsea.slb.com, innen mandag 26. april.

Saksdokumenter

Påmelding

Meld deg på Årsmøte innen mandag 26. april kl. 12.00. Lenke vil bli tilsendt på e-post samme dag som arrangementet starter.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther