Skip to the content

Topplederforum 2021

29. April 2021, 14:00 - 17:00

Digitalt arrangement

Register for event
29
Apr
image of last years meeting

Vi inviterer deg til årets digitale Topplederforum der hovedtema er de globale mulighetene og utfordringene i havnæringene etter Covid-19.

Topplederforum er en årlig møteplass eksklusivt for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet klyngen.

Her skaper vi en arena hvor beslutningstakere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens- og aktørenes utvikling. Dette er også en arena hvor GCE Ocean Technology fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens fremtid.

Foreløpig program

14:00 Velkommen, Jon Arve Sværen, styreleder i GCE Ocean Technology.
14:05 Introduksjon og program, Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology.
14:15 Havnæringene post Covid-19. Globale muligheter og utfordringer. Inspirasjon ved Prof. Emeritus Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.
14:35 Presentasjon (tittel TBD), Ingvald Torblå, administrerende direktør Odda Technology og Marit Mork, Innovation Manager, TechnipFMC (kraft, subsea / hydrogen – industriell utvikling)
15:00 Strategiske prosjekter i klyngen, Owe Hagesæther, CEO i GCE Ocean Technology
15:15 Workshops

  • Moderator åpner med et 5 minutters tematisk innlegg samt avslutter med en 5 minutters oppsummering av workshop. Både innledning og oppsummering vil bli gjort opptak av i hver workshop. Disse vil brukt i en oppsummeringsfilm som vil bli delt med alle deltakerne på Topplederforum. Filmene fra de ulike workshops vil bli redigert sammen og delt i ettertid. Således kan alle deltakerne gi innspill til alle tema i etterkant

15:20 Pause
15:30 Workshops (2x40 minutters sesjoner med 10 minutters pause mellom)

Tema for workshops:

  • Strategisk utvikling og finansiering av klyngen
  • EU Taksonomi & finansiering
  • Autonomi
  • Power – Elektrifisering
  • Power – Fornybar
  • Sirkulærøkonomi - CCUS
  • Marine Mineraler
  • Kompetansehub
  • Delingsøkonomi – Catapult

17:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på Topplederforum er gratis og kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Ocean Technology, men kontakt oss dersom du ønsker å sende en stedfortreder.

Påmelding

Meld deg på Topplederforum innen 26. april kl. 12:00.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

Årsmøte

Ordinært årsmøte i GCE Ocean Technology SA gjennomføres i forlengelse av Topplederforum, torsdag 29. april klokken 17:05 – 18:00.

Innkalling til årsmøte vil bli sendt ut senest 2 uker før møtet.