Skip to the content

Kurs i Prosjektutvikling – Veiviser til Virkemiddelapparatet

02. April 2020, 11:00 - 12:00

WEBINAR

Event registration is closed.

2
Apr

Vi inviterer til webinar i prosjektutvikling for å hjelpe deg å finne og søke på de rette tilskuddsordningene slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Vi har utviklet en nettbasert kursserie for å bistå klyngen i å sikre offentlig del-finansiering. Modulene er laget slik at du kan delta på de enkeltvis og uten noen tidligere forkunnskap om offentlige støtteordninger.

Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter som jobber med forskning, utvikling og innovasjon.

Denne modulen gir deltakerne en introduksjon til de mest relevante støtteordningene og hvilke programmer som passer best for ulike type prosjekter.

Hvem passer kurset for

Kurset er beregnet for bedrifter og man trenger ingen forkunnskap eller erfaring med søknader om offentlig støtte for å delta.

Program

Veiviser til virkemiddel apparatet:

 • Oversikt over de mest relevante støtteordningene
 • Hvilke program passer best til ulike typer prosjekt
 • Hvordan tenke prosjektportefølje
 • Forskjell på forsking og innovasjon
 • Terskel og søknadskompleksitet i ulike program
 • Hvem kan du spørre om gratis hjelp
 • Nyttige sjekklister

Det vil hele tiden være mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon til hvordan vi kan bidra.

Kurs i Søknadsskriving

Dette er første kurset i en kursserie med tre uavhengige moduler. I del to vil vi fokusere på selve søknadsskrivingen. Hva som kjennetegner en god søknad, verdi, mål, struktur og illustrasjoner. Her vil vi gi eksempler på konkrete søknader som har blitt innvilget og avslått.

Det vil hele tiden være mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon til hvordan vi kan bidra.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen 2. april kl. 11:00.

Praktisk informasjon

 • Din mikrofon og ditt kamera vil være avslått under hele webinaret
 • Spørsmål kan stilles fortløpende via Q&A funksjon (alternativt kan du bruke chat funksjon)
 • Følgende personer fra GCE Ocean Technology vil være tilgjengelige for spørsmål:
  • Gisle Nondal, R&D Manager
  • Karianne Kojen Andersen, EU Rådgiver
  • Kai Stoltz, Business Development Manager
 • Foredragsholdere vil svare på utvalgte/gjenstående spørsmål fortrinnsvis på slutten av webinaret
 • Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av seminaret.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Støtte

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Våre partnere og medlemmer kan søke om forprosjektfinansiering for å danne grunnlaget for større RDI-prosjekter.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre mer enn 1,35 milliarder kroner i eksternt finansierte RDI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.

Les mer

Kursholder

Kurset vil bli holdt av Jon Oddvar Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator i GCE Ocean Technology. Hellevang har mer enn 15 års erfaring fra forskning, utvikling og innovasjon i grensesnittet mellom industri og forskning.

Han har vært sentral i etableringen av en rekke vellykkede prosjektsøknader, inklusiv vår søknad om status som Global Centres of Expertise. Med erfaring fra både industri og forskningsinstitutt, og evaluator av forskjellige søknader, har han nyttige tips og innsikt i hvordan du skal lykkes med å sikre offentlig finansiering.