Skip to the content

Kurs i Prosjektutvikling – Søknadsskriving

16. April 2020, 11:00 - 12:00

WEBINAR

Event registration is closed.

16
Apr

Vi inviterer til gratis webinar i prosjektutvikling for hjelpe deg å identifisere og søke på tilskuddsordningene for forskning, utvikling og innovasjon, slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Vi har utviklet en kursserie for å bistå klyngen med å sikre offentlig del-finansiering. Modulene er laget slik at du kan delta på de enkeltvis og uten noen tidligere forkunnskaper om offentlige støtteordninger.

Denne modulen fokuserer på selve søknadsskrivingen.

Hvem passer kurset for

Kurset er beregnet for bedrifter, men kan være nyttig for alle som søker støtte til sine prosjekter. Du trenger ingen forkunnskaper eller erfaring med søknader om offentlig støtte for å delta.

Program

Søknadsskriving:

  • Kjennetegn ved gode søknader
  • Struktur og illustrasjoner
  • Verdi og målformuleringer
  • Evalueringskriterier og hvor du bør fokusere
  • Skrivetips basert på egne erfaringer

Det vil hele tiden være mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon til hvordan vi kan bidra.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen 15. april.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Støtte

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Våre partnere og medlemmer kan søke om forprosjektfinansiering for å danne grunnlaget for større RDI-prosjekter.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre mer enn 1,35 milliarder kroner i eksternt finansierte RDI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.

Les mer

Kursholder

Kurset vil bli gitt av Jon Oddvar Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator i GCE Ocean Technology.

Hellevang har mer enn 15 års erfaring fra forskning, utvikling og innovasjon i grensesnittet mellom industri og forskning.

Hellevang har vært sentral i etableringen av en rekke vellykkede prosjektsøknader, inklusiv vår søknad om status som Global Centre of Expertise. Med erfaring fra både industri og forskningsinstitutt, og evaluator av forskjellige søknader, har han nyttig tips og innsikt i hvordan han skal lykkes med å sikre offentlig finansiering.