Skip to the content

Kurs i Prosjektutvikling – Søknadsskriving Eksempler

23. April 2020, 11:00 - 12:00

WEBINAR

Event registration is closed.

23
Apr

Vi inviterer til gratis webinar i prosjektutvikling for hjelpe deg med å søke på tilskuddsordningene for forskning, utvikling og innovasjon, slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Vi har utviklet en kursserie for å bistå klyngen i å sikre offentlig del-finansiering. Modulene er laget slik at du kan delta på de enkeltvis og uten noen tidligere forkunnskap om offentlige støtteordninger.

Denne modulen fokuserer på selve søknadsskrivingen. Her blir det gitt eksempler på konkrete søknader som har blitt innvilget og avslått.

Hvem passer kurset for

Kurset er beregnet for bedrifter, men kan være nyttig for alle som søker større til sine prosjekt. Du trenger ingen forkunnskap eller erfaring med søknader om offentlig støtte for å delta.

Program

Gjennomgang av konkrete søknader:

  • Søknad om status som Global Centre of Expertise. Erfaringer gjort knyttet til strukturering og verdiforslag
  • Waveco – Søknad til Regionalt Forskningsfond
  • Head Energy Multicontrol – Søknad til Innovasjon Norge

Det vil hele tiden være mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon til hvordan vi kan bidra.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og eksklusivt for medlemmer og partnere i klyngen.

Påmelding

Påmelding innen 22 april.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Støtte

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Våre partnere og medlemmer kan søke om forprosjektfinansiering for å danne grunnlaget for større RDI-prosjekter.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre mer enn 1,35 milliarder kroner i eksternt finansierte RDI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.

Les mer

Kursholder

Kurset vil bli gitt av Jon Oddvar Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator i GCE Ocean Technology.

Hellevang har mer enn 15 års erfaring fra forskning, utvikling og innovasjon i grensesnittet mellom industri og forskning.

Hellevang har vært sentral i etableringen av en rekke vellykkede prosjektsøknader, inklusiv vår søknad om status som Global Centre of Expertise.

Med erfaring fra både industri og forskningsinstitutt, og evaluator av forskjellige søknader, har han nyttig tips og innsikt i hvordan han skal lykkes med å sikre offentlig finansiering.