Skip to the content

Besøk og omvisning – Sustainable Energy Catapult

27. August 2019, 10:00 - 16:00

Stord

Event registration is closed.

27
Aug
image of windmill
Den flytende havvindmøllen Zefyros, tidligere kjent under navnet Hywind Demo, som nå er del av Sustainable Energy Catapult. Foto: Unitech Offshore

Arrangementet er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon når nytt tidspunkt er fastsatt.

Sustainable Energy Catapult tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi. Her får du en unik mulighet til å se og lære hvilke fasiliteter og hvilken kompetanse som er tilgjengelig for dere.
Fokus for besøket er kompetanse, fasiliteter og utstyr for utvikling og verifisering av bærekraftige energiløsninger.

Hovedmålgruppen for arrangementet er små og mellomstore bedrifter innen havnæringene. Store bedrifter, forskere og andre som jobber med energi- og havteknologi er også hjertelig velkommen til å delta.

Verdensledende miljø

Det er i dag fem nasjonale senter som har fått status Norsk Katapult. Disse tilbyr verdensledende kompetanse og testutstyr innen sine områder. Gjennom senteret og deres partnere, vil man få tilgang til et bredt spekter av tjenester som gjør at du kan gå raskere fra idéfasen til markedsintroduksjon.

Foreløpig program

  • Hvorfor katapult-prosjekt
  • Hva kan Sustainable Energy bidra med
  • Omvisning på The Switch
  • Tur til Zefyros (Hywind) (*)

(*) Det blir sett på mulighet for besøk til den flytende havvindmøllen Zefyros, tidligere kjent under navnet Hywind Demo. Denne turen vil i tilfelle være væravhengig, og det kan bli begrenset antall plasser.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Arrangementet er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon når nytt tidspunkt er fastsatt.


Seminaret arrangeres i samarbeid med:

                 

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Norsk Katapult

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv.

I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser.

Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.

Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

Lær mer om Norsk Katapult

Sustainable Energy Catapult

Sustainable Energy tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi.

Lær mer om Sustainable Energy.