Skip to the content

Besøk og omvisning – Ocean Innovation Catapult

11. June 2019, 09:30 - 13:30

DNV GL, Thormøhlens gate 49A, Bergen

Event registration is closed.

11
Jun

Kom å se hvordan du kan akselerere din produktutvikling og verifisering av nye løsninger. Ocean Innovation Catapult gir deg tilgang på verdensledende kompetanse, utstyr og testfasiliteter.

Vi inviterer til åpent temamøte og besøk hos Ocean Innovation Catapult i Bergen. Her får du en unik mulighet til å se og lære hvilket utstyr og hvilken kompetanse som er tilgjengelig for dere.

Nye produkter for havnæringene

Havkatapulten er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter for effektiv prototyp utvikling og verifisering av nye løsninger for blå vekst og grønn omstilling i havnæringene. Det gjør at du som bedrift kan utvikle nye løsninger raskere, bedre og med mindre risiko.

Hovedmålgruppen for arrangementet er små og mellomstore bedrifter innen havnæringene. Store bedrifter, forskere og andre som jobber med havteknologi er hjertelig velkommen til å delta. Fokus for besøket er kompetanse, fasiliteter og utstyr for hurtig prototyputvikling, verifisering og marine test anlegg.

Verdensledende miljø

Det er i dag fem nasjonale senter som har fått status Norsk Katapult. Disse tilbyr verdensledende kompetanse og testutstyr innen sine områder. Gjennom senteret og deres partnere, vil man få tilgang på et bredt spekter av tjenester som gjør at du kan gå raskere fra idéfasen til markedsintroduksjon. Ocean Innovation Catapult vil også kunne tilgjengeliggjøre din ledige testkapasitet og infrastruktur eksternt.

Program

09:15 Registrering og kaffe
09:30 Velkommen – Introduksjon til økosystemet for Innovasjon, Owe Hagesæther, CEO GCE Ocean Technology
09:40 Introduksjon til Katapult-ordningen, Jon Johansen, seniorrådgiver Innovasjon, Siva
09:50 Introduksjon til Ocean Innovation Norwegian Catapult (OINC), Gisle Nondal, Daglig leder OINC
10:00 Marine test fasiliteter, Reidar Handagård, daglig leder ILAB
10:20 Pause
10:40 Hurtig prototyping og simulering, Geir Omdal, marked og teknologileder Prototech
10:50 Nye muligheter med additiv tilvirkning/3D-printing, Anders Helland, leder deler og tjenester Prototech
11:00 Verifisering, testing og kvalifisering av ny teknologi, Mads Arild Eidem, leder materialer og subsea operasjoner DNV GL
11:20 Støtteordninger for å ta videre dine ideer, Jon O. Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator, GCE Ocean Technology
11:30 Lunsj med mulighet for videre dialog
12:00 Omvisning og demonstrasjoner hos ILAB, DNV GL og Prototech (*)
13:30 Slutt

*I påmelding kan du velge en lokasjon for omvisningen etter lunsj. Her er tema for de ulike omvisningene:

  • DNV GL – Verifisering
  • Prototech – Prototyping/3D print
  • Ilab – Marine testfasiliteter/RAS

Den verdensledende konferansen, Underwater Technology Conference (UTC) blir arrangert i Bergen i etterkant av seminaret. For mer informasjon og påmelding gå til UTC.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Påmelding innen mandag 10. juni kl. 12.00.

Seminaret arrangeres i samarbeid med:

       

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Norsk Katapult

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser.

Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.

Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

Lær mer om Norsk Katapult.

Ocean Innovation Catapult

Ocean Innovation Catapult er et nasjonalt test-, simulerings- og visualiseringssenter for effektiv prototypeutvikling og verifisering av nye løsninger for blå vekst og grønn omstilling i havnæringene.

Lær mer om OINC.