Skip to the content

Events

GCE Ocean Technology Events

Other events

Coronavirus update: There is great uncertainty about how the corona virus (Covid-19) will affect Norway in the coming months. This means that plans for our events may change. GCE Ocean Technology's main priority is that all our speakers and participants are safe at our events. We continue to monitor the situation closely, and will at all times relate to the current decisions of the Bergen Municipality and the Institute of Public Health (FHI) at large events. We will make ongoing reviews and provide necessary updates along the way. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us at post@gceocean.no.

Coronavirus-oppdatering: Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan koronaviruset (Covid-19) vil påvirke Norge den kommende tiden. Dette betyr at planene for arrangementene våre kan endre seg. GCE Ocean Technology sin hovedprioritet er at alle våre foredragsholdere og deltakere er trygge på våre arrangementer. Vi fortsetter å overvåke situasjonen nøye, og vil til enhver tid forholde oss til gjeldende retningslinjer fra Bergen kommune og Institutt for folkehelse (FHI) ved store arrangementer. Vi vil gjøre løpende risikovurderinger og gi nødvendige oppdateringer underveis. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, ikke nøl med å kontakte oss på post@gceocean.no.