Skip to the content

Klyngeworkshop: Ocean Innovation Lab

18 - 19. May 2022

Solstrand Hotell & Bad, Solstrandvegen 200, Os

Event registration is closed.

18
May
Photo by Solstrand Hotel & Bad/Montag
Photo by Solstrand Hotel & Bad/Montag

Vi inviterer våre partnere og medlemmer til en lunsj-til-lunsj workshop, for å bidra til å løse Norges store utfordringer innen energiomstilling og med å tette eksportgapet. Bli med oss til Solstrand for årets høydepunkt.

På Ocean Innovation Lab jobber klyngen med løsninger på felles muligheter og utfordringer.

Vi drar til vakre Solstrand for å bli bedre kjent både faglig og sosialt. Dette er plassen for å få nye kontakter og styrke gamle relasjoner.

The 50-50 Challenge

Regjeringen har mål om å øke eksporten utover olje og gass med 50% og redusere CO2 utslippene med 50% innen 2030.

Disse to utfordringene har vi kalt: The 50-50 Challenge. På denne samlingen vil vi adressere hvilke muligheter som ligger i denne utfordringen for klyngen.

Du kan velge mellom følgende fire tema, som alle er sentrale for å akselerere energiomstillingen og øke eksporten av teknologi og løsninger fra havnæringene.

The 50-50 Challenge Workshop:

Lab #1: Subsea Autonomi
Autonome fartøy gir enorme kostnadsbesparelser, reduserte utslipp og potensial for sikrere operasjoner. Mer og mer blir ubemannet og fjernstyring fra land. Kompleksitet øker med graden av autonomi.

 • Hvilken nye bruksområder har størst potensiale for verdiskaping?
 • Hvilke type data kan vi dele og samarbeide om?
 • Hvordan få nok/rett dataunderlag til å trene opp maskinlæringsalgoritmer på hendelser som nesten aldri skjer?

Lab #2: Havvind
Havvind er den ressursen som de fleste peker på for å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar energi. Norge har et stort ressurspotensial og de første lisensene blir nå lyst ut.

 • I hvilke segmenter og nisjer har vi særlige fortrinn?
 • Hvordan kan vår kompetanse bidra til å redusere utbyggings- og driftskostnadene?
 • Hvordan kan vi gjøre hverandre gode langs verdikjeden?

Lab #3: CCUS og hydrogen
Norge har lang erfaring med karbonfangst- og lagring på sokkelen. Gjennom Langskip kommer nye industrier til. Hydrogen og ammoniakk er trukket frem som viktige energibærere spesielt for maritim langtransport, og vil i tillegg bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke kraftig, og hydrogen vil være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

 • Hvor kan vi se for oss nye sirkulære verdikjeder?
 • På hvilke områder har vi særlig gode fortrinn for å lykkes?
 • Hvordan kan vi bidra til å redusere kostnader og løse teknologiske utfordringer?

Lab #4: Marine Mineraler
Mineraler er sentralt for å realisere energiomstillingen. IEA anslår firedobling av behovet innen 2040. Jo høyere klimamål – desto mer mineraler trenger vi. Norge har alle muligheter til å ta en ledende posisjon, med ressurser i egne farvann og verdensledende teknologi og forvaltning.

 • Hvordan kan vi akselerere kunnskapsinnhentingen om ulike ressurser i dyphavet?
 • Hva skal til for å sikre bærekraft og sosial aksept?
 • Hvilke partnere og aktører skal til for å gi en integrert verdikjede?

Program

Onsdag 18. mai

11:00 Velkommen og innledning
11:15 Flytende vind – hva innebærer det av utfordringer og muligheter, Sonja Chirico Indrebø, Vice President of Floating Offshore Wind
11:35 Samarbeid for å styrke norsk eksport, Tore Ulstein, Eksportstrategirådet og Ulstein Group
11:55 Introduksjon til workshop, Hanne Wetland, Knowit
12:15 Lunsj
13:15 Tema og problemforståelse
14:15 Pause
14:30 Ideer og teamdannelse
15:45 Pause
16:15 Ideutvikling
17:45 Fritid
19:00 Middag

Torsdag 19. mai

09:00 God morgen
09:15 Forberede presentasjon av konsept
10:15 Pause
10:30 Presentasjon og avstemning
11:45 Lunsj
12:45 Slutt

Deltakelse og kostnad

Dette arrangementet er for partnere og medlemmer av GCE Ocean Technology og spesielt inviterte samarbeidspartnere.

Pris kr. 6000,- eks.mva (inkluderer opphold og alle måltider.)

Medlemmer som har medlemsstatus som start-up får 50% rabatt.

Deltakeravgiften vil bli fakturert i forkant av arrangementet.

Påmelding

Meld deg på arrangementet

NB: Begrenset antall plasser, så vi anbefaler å melde deg på så snart som mulig.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

Berit Haver

Event and Office Manager

Berit Haver

Ocean Innovation Lab

Dette er en unik møteplass, hvor klyngen jobber med problemløsning og utforsking av nye muligheter som kan løses i felleskap.

Følgende selskaper er påmeldt pr. 10.05.22

 • Adepth Minerals
 • Aker BP
 • Argus Remote Systems AS
 • Bergen kommune
 • CCB Energy
 • CCB Holding
 • CCB Subsea
 • CGG
 • Clara Venture Labs
 • DeepOcean
 • DNB
 • Equinor
 • Fugro
 • GAIA Global
 • Green Minerals
 • Grøn region Vestland/Vestland fylkeskommune
 • Handelshøyskolen BI
 • Heinzmann Automation
 • HOW Energy
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Idevekst Energi
 • Innovasjon Norge
 • Knowit
 • Korall Engineering
 • Monviro
 • NORCE
 • Norwegian Cognitive Center
 • NUI
 • Ocean Innovation Norwegian Catapult Center
 • OCTIO AS
 • Offshore Power Plant
 • Odda Technology
 • ReSiTec
 • SFI Smart Ocean
 • Sharecat Solutions
 • Shearwater Geoservices
 • SINTEF
 • TechnipFMC
 • TGS
 • Transmark Subsea
 • Ulstein Group
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger
 • Vestland fylkeskommune
 • VIS Innovasjon
 • Westcon Yards
 • Øygarden Næringsutvikling KF

Ocean Innovation Lab blir profesjonelt fasilitert av Knowit, med Hanne Wetland i spissen. Hanne er full av energi og bistår en rekke bedrifter med innovasjonsprosesser og prosjektutvikling.

Dette gir deg inspirasjon og verktøy du kan ta med deg hjem for å øke innovasjonen i egen organisasjon.