Skip to the content

HAVlunsj om marine mineraler

24. February 2022, 11:30 - 12:30

Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

24
Feb

Velkommen til HAVlunsj der det skal handle om marine mineraler fra et selskaps- og klyngeperspektiv.

Energiomstillingen krever en stor økning i tilgangen til mineraler. IEA anslår at det vil være behov for fire ganger så mye mineraler i 2040 enn i dag, for å kunne møte klimamålene i Parisavtalen. For metaller som er sentrale for energiomstillinger er veksten anslått mye større.

Dyphavet inneholder flere viktige mineraler som er sentrale i energiomstillingen. I denne HAVlunsjen får du lære mer om de globale driverne, utfordringer og muligheter for en ny havnæring. Selskaper i klyngen vi fortelle om hvordan de jobber med teknologi for en mer effektiv kartlegging av ressursgrunnlaget i dyphavet.

Program

11:30 Velkommen og innledning, Kai Stoltz, Business Development Manager, GCE Ocean Technology

  • Drivere og pågående aktiviteter innen marine mineraler, Jon O. Hellevang, R&D Manager, GCE Ocean Technology
  • Development of an Exploration Toolbox for marine minerals, Alden Denny, Chief Geoscientist Adepth Minerals (dette foredraget vil bli gitt på engelsk).

12:30 Takk for i dag

Det blir servert enkel lunsj, kaffe og te.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).