Skip to the content

Muligheter – Marine Mineraler

11. June 2020, 10:00 - 11:15

WEBINAR

Event registration is closed.

11
Jun

Regjeringen har nettopp annonsert en dobling i tildeling av midler til kartlegging av marine mineraler. Vi inviterer til webinar der du får lære mer om hva som blir gjort og hvilke muligheter sentrale aktører ser for seg.

Lovverket for marine mineraler er nå under ferdigstilling internasjonalt og rammene for norsk lovverk er på plass. De to siste årene har det vært gjennomført tokt for kartlegging av mineralressurser på norsk sokkel, ledet av Oljedirektoratet.

I år er det annonsert dobling av midler til kartlegging av marine mineraler. Status og muligheter her blir presentert under webinaret.

Overgangen til fornybar energiproduksjon, elektrisk transport og høyteknologiske produkter trenger tilgang på materialer. Utvunne ressurser er i all hovedsak bundet i eksisterende infrastruktur. Europa forbruker 20% av verdens mineraler, men utvinner kun 3%.

Her vil du få vite mer om hvordan Norge har samlet seg i Norsk Forum for Marine Mineraler og hvilke muligheter nye industriaktører ser.

Hvem webinaret passer for

Seminaret passer for alle som ønsker innsikt i muligheter og utfordringer innen marine mineraler, samt hvilke sentrale aktiviteter som pågår for å skape en nytt norsk industrieventyr.

Program

10:00 Introduksjon
10:05 Status lovverk og ressurskartlegging, Harald Brekke seniorgeolog Oljedirektoratet
10:25 Felles norsk satsing på marine mineraler, Kjetil Skaugset, styreleder Norsk Forum for Marine Mineraler og Senior Advisor Technology Management Equinor
10:45 Marine mineraler – Mulighet for et nytt industrieventyr, Walter Sognnes, medgrunnlegger og daglig leder av Loke Marine Minerals AS.
11:05 Planer for Center for Deep Sea Innovation, Jon O. Hellevang, Senior Ocean Technology Innovator, GCE Ocean Technology

Om foredragene og foredragsholdere:

  • Oljedirektoratet: Har fått forvaltningsansvaret for marine mineraler i Norge. Harald Brekke er seniorgeolog i Oljedirektoratet, og er Norges representant i The International Seabed Authority, som jobber med utarbeiding av internasjonalt lovverk innen marine mineraler. Harald vil gi status på lovverk i Norge og Internasjonalt, erfaringer og resultat fra ressurskartlegging i Norge og planer for videre kartlegging med økt bevilgning annonsert. Harald vil gi overordnet innblikk i dagens metodikk for mineralkartlegging og områder hvor man ønsker ny teknologi.
  • Norsk Forum for Marine Mineraler (NMM): Ble etablert i 2019 som en sammenslutning av industri- og forskningsaktører som jobber sammen om å utvikle kunnskap og kompetanse, og en norsk industri rettet mot bærekraftig og ansvarlig leting og utvinning av marine mineralressurser. Forumet består i dag av 15 medlemmer inklusiv GCE Ocean Technology. Styreleder i NMM, Kjetil Skaugset vil presentere hvordan NMM jobber og hvilke muligheter de ser for seg for nye Norsk industri.
  • Loke Marine Minerals: Oljeveteranen Walter Sognnes har etablert selskapet Loke Marine Minerals sammen med Tore Halvorsen og Hans Olav Hide. Walter har vært med å starte og lede en rekke selskaper inkludert Revus Energy og Spike Exploration. Walter vil presentere sine tanker rundt de gryende industrimulighetene innen marine mineraler.
  • Centre for Deep Sea Innovation: En rekke ledende Norske industri og FoU-aktører har gått sammen for å etablere Centre for Deep Sea Innovation for effektiv kartlegging av marine mineraler. Vi vil gi en kort oversikt over planer og mål for senteret, som har søkt status som senter for forskningsbasert innovasjon (SFI).

Deltakelse og kostnad

Arrangement er gratis og åpent for alle.

Lenke til webinar med beskrivelse av hvordan du går fram vil bli tilsendt noen timer i forkant av webinaret.

Påmelding

Påmelding innen 11.juni kl. 10:00

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

GCE Ocean Technology har tatt en aktiv rolle i kartlegging av ressursgrunnlag og muligheten for etablering av en ny industri innen marine mineraler.

Klyngen var vertskap for verdens største konferanse på marine mineraler i 2018 (UMC), og påfølgende etableringen av Norsk Forum for Marine Mineraler, hvor vi sitter i styret.

I 2019 var vi aktiv bidragsyter til etableringen av Centre for Deep Sea Innovation.