Skip to the content

Kurs – Innkjøpsskolen

22. June 2020, 08:00 - 13:00

ONLINE

Event registration is closed.

22
Jun

Som ledd i klyngens kompetansehevingsstrategi tilbyr vi 20 lisenser til e-læringskurset “Innkjøpsskolen”.

Gode innkjøp er viktig for forretningens helse og grunnleggende for en sunn forretningsdrift. Vi tilbyr våre medlemmer et modulbasert kurs som gir en innføring i grunnleggende innkjøp og innkjøpsprosessen.

Innkjøpsskolen reflekterer beste praksis innenfor innkjøp og kontrakt og gir deg innsikt og ferdigheter som du umiddelbart kan anvende til å forbedre dine innkjøp.

Kurset gjennomføres digitalt som et e-læringsprogram med utstedelse av personlig kursbevis etter endt kurs. Kurset kan repeteres uendelig innen tildelt tidsrom.

Hver lisens er personlig og har 6 måneders varighet etter tildeling.

Nærmere informasjon om innkjøpsskolen følger av denne Introduksjonsfilmen: Introduksjon til innkjøpsskolen.

Hvem kurset passer for

Kurset passer for alle som er involvert i en innkjøpsprosess, og ønsker en innføring eller har behov for grunnleggende forståelse og optimalisering av innkjøpsprosessen.

Deltakelse og kostnad

Som et ledd i arbeidet med kompetanseheving for våre partnere og medlemmer finansierer GCE Ocean Technology 20 lisenser med 6 måneders varighet.

Her er det førstemann til mølla med begrensning til maks 2 personer fra hver bedrift. Lisens tildeles fortrinnsvis personer som har roller med direkte eller indirekte ansvar for innkjøpsprosessen.

Dette er en unik mulighet fort din bedrift å få tilgang på godt læringsmateriell for hvordan gjøre gode innkjøp så her gjelder det å benytte seg av muligheten.

Bli med på webinar for å lære mer om kurset.

Registrering

Søk om å få være med på e-læringskurset.

 

Kurset er arrangert i samarbeid med:

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz