Skip to the content

Introduksjon til kurs – Innkjøpsskolen

19. June 2020, 10:00 - 11:00

WEBINAR

Event registration is closed.

19
Jun

Inventura gir en introduksjon til e-læringsprogrammet «Innkjøpsskolen» som vi tilbyr til klyngens medlemmer.


Gode innkjøp er viktig for forretningens helse og grunnleggende for en sunn forretningsdrift.

Vi tilbyr våre medlemmer et modulbasert kurs som gir en innføring i grunnleggende innkjøp og innkjøpsprosessen.

Dette webinaret gir deg en introduksjon til e-læringsprogrammet som vi tilbyr klyngens medlemmer.

Om e-læringsprogrammet

Innkjøpsskolen reflekterer beste praksis innenfor innkjøp og kontrakt og gir deg innsikt og ferdigheter som du umiddelbart kan anvende til å forbedre dine innkjøp.

Kurset gjennomføres digitalt som et e-læringsprogram med utstedelse av personlig kursbevis etter endt kurs. Kurset kan repeteres uendelig innen tildelt tidsrom.

Hver lisens er personlig og har 6 måneders varighet etter tildeling.

For nærmere informasjon om innkjøpsskolen følger av denne Introduksjonsfilmen: Introduksjon til innkjøpsskolen.

Hvem kurset passer for

Kurset passer for alle som er involvert i en innkjøpsprosess, og ønsker en innføring eller har behov for grunnleggende forståelse og optimalisering av innkjøpsprosessen.

Deltakelse og kostnad

Som et ledd i arbeidet med kompetanseheving for våre medlemmer spanderer GCE Ocean Technology 20 lisenser med 6 måneders varighet. Her er det førstemann til mølla med begrensning til maks 2 personer fra hver bedrift.

Lisens tildeles fortrinnsvis personer som har roller med direkte eller indirekte ansvar for innkjøpsprosessen.

Dette er en unik mulighet fort din bedrift å få tilgang på godt læringsmateriell for hvordan gjøre gode innkjøp så her gjelder det å benytte seg av muligheten.

Registration

Meld deg på webinar for å lære mer om Innkjøpsskolen.

Les mer og søk om å få delta på Innkjøpsskolen.

 

Webinaret arrangeres i samarbeid med:

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz