Skip to the content

Temamøte om kompetansedeling

09. December 2020, 12:00 - 13:00

WEBINAR

Event registration is closed.

9
Dec

Vi inviterer til temamøte om utviklingen av Kompetansehub - en digital plattform for deling av ansatte i klyngen. Samtidig søker vi etter bedrifter som ønsker å bidra med innspill og bruke løsningen i et pilotprosjekt.

De fleste selskaper opplever perioder med variasjon i oppdragsmengden og at prosjekter er i ulike stadier og med varierende kompetansebehov.

Mange selskaper trenger en helt spesifikk kompetanse i utviklingsfasen, mens disse ressursene kan være dyre å beholde mellom utviklingsprosjekter.

Gjennom å leie ut personell i rolige perioder får du sjansen til å beholde viktig kompetanse, mens du kan leie inn ekstra ressurser fra andre når du trenger det.

Kompetansehub

I dette temamøtet vil vi presentere planene for prosjektet Kompetansehub. Vi ønsker dine innspill slik at løsningen blir relevant for flest mulig av selskapene i klyngen og et verktøy du vil ta i bruk.

Vi starter nå et pilotprosjekt, som går frem til sommeren 2021, og vi ønsker svært gjerne at du melder din interesse for å delta.

Målgruppe

Pilotprosjektet retter seg mot bedrifter innen måleteknologi, instrumentering, kommunikasjon og dataanalyse. Vi ser for oss å utvide løsninger til flere ulike fagområder etter dette.

Program

12:00 Velkommen og introduksjon - Kompetansedeling som et viktig satsingsområdene for klyngen, Jon Hellevang, GCE Ocean Technology
12:05 Bakgrunnen for- og målet med en Kompetansehub. Egne erfaringer fra oppbygging og drift av ulike selskaper, Bjarte Fagerås, Octio Environmental Monitoring
12:15 Utvikling av plattform for kompetansedeling. Invitasjon til å delta i pilotprosjekt, Anders Hansen og Ida T. Sætersdal, shAIRskills
12:35 Erfaringer fra digital plattform for utstyrsdeling, Cecilie Sælen CCB Subsea
12:45 Dialog, spørsmål og svar
13:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Lenke til digitalt temamøte med beskrivelse av hvordan du går fram vil bli sendt ut i god tid før start.

Påmelding

Påmelding innen 9. desember kl. 12:00.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Kompetanse-hub

Medlemsbedriften shAIRskills jobber med utvikling av en digital plattform som legger til rette for deling av ansatte.

shAIRskills har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et verktøy rettet mot klynger og grupper av bedrifter.

GCE Ocean Technology og Octio Environmental Monitoring bidrar til å utvikle en tilpasset løsning for klyngen og vi ønsker svært gjerne flere med på laget.