Skip to the content

GCE Ocean Technology Topplederforum

22. April 2020, 14:00 - 18:05

TBD

Event registration is closed.

22
Apr
møtebilde
Fra GCE Ocean Technology Topplederforum 2019

GCE Ocean Technology Topplederforum er en årlig møteplass eksklusivt for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet klyngen.

Her skaper vi en arena hvor beslutningstakere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens og aktørenes utvikling. Dette er også en arena hvor GCE Ocean Technology fremsetter sentral tematikk og problemstillinger for klyngens fremtid.

Hovedtema for årets Topplederforumet er under utarbeidelse.

Program

Programmet er under utarbeidelse.

14:00 Registrering og kaffe
14:05 Programstart
18:05 Slutt

Deltakelse og kostnad

Deltakelse på Topplederforum er gratis og kan bare skje etter personlig invitasjon fra GCE Ocean Technology. Invitasjon til Topplederforum kan ikke overdras til annen person uten avtale.

Påmelding

Påmeldingsmuligheter kommer.

Årsmøte 2020

Ordinært Årsmøte i GCE Ocean Technology SA gjennomføres i forlengelse av Topplederforum, onsdag 22. april klokken 18:15 – 19:15.

Det er separat påmelding for Topplederforum og Årsmøte.

 

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther