Skip to the content

Blått Kvantesprang – Energi: Spisset satsing på grønn energiomstilling

Owe Hagesæther (i midten) with Margunn Bjørnestad (Wergeland Group) and Per Ole Ingebrigtsen (Equinor) at our recent cluster gathering.
Owe Hagesæther (GCE Ocean Technology) (i midten) med Margunn Bjørnestad (Wergeland Gruppen) og Per Ole Ingebrigtsen (Equinor) på årets klyngesamling. Foto: Petter Tran.

Klyngene Energy Transition Norway, GCE Ocean Technology og ÅKP presenterte i februar et utkast til Blått Kvantesprangs forretningsplan. Partene har siden jobbet med å konkretisere og detaljere planene.

Read English version

Både energiomstilling og grønn skipsfart er avgjørende viktig for Norge, men arbeidet har avdekket at det er for få synergier til at en felles satsing er hensiktsmessig.

Energy Transition Norway og GCE Ocean Technology har derfor besluttet å videreføre sin del av Blått Kvantesprang som en ren satsing på energiomstilling.

– Gjennom en spisset satsing på grønn havenergi, har vi funnet en god løsning for veien videre. Vårt fokus fremover vil være på i) fremtidens energisystem (CCUS, havvind, hydrogen, mineraler), og ii) en nødvendig omstilling av petroleumsnæringen. Dette er avgjørende for å løse klima- og energikrisen, og sikre fremtidens verdiskaping og eksportinntekter, sier styreleder Tor Arnesen i Energy Transition Norway og daglig leder Owe Hagesæther i GCE Ocean Technology.

De understreker at Norge kanskje verdens beste forutsetninger for å lykkes, men at det krever større ambisjoner, høyere tempo, bedre gjennomføringsevne og mer systematisk samarbeid enn i dag.

Den nasjonale satsingen med arbeidstittel «Blått Kvantesprang – Energi», skal derfor gjennomføre store, næringsrettede innovasjonsprosjekter og utvikle nye, globalt konkurransedyktige verdikjeder.

Positive Signaler

Satsingen er svært godt mottatt av bedriftene, akademia, NHO, LO, samt lokale, regionale og nasjonale politikere. Nær 300 havbaserte industribedrifter på tvers av regioner og bransjer, deltar foreløpig.

Satsingen skal i all hovedsak finansieres av næringslivet, men trenger også en viss fødselshjelp fra myndighetene.

Dette vil være et viktig bidrag til arbeidet med å løse klima- og energikrisen, og signaliserer til næringsliv og arbeidstakere langs hele kysten at havbasert energiindustri er viktig for nasjonen.

– Vi har lært mye av prosessen så langt, som også har gitt verdifull kunnskap og innsikt alle parter vil ha stor nytte av. Samtidig har prosessen også avdekket at tiden ikke var moden for å danne en organisasjon som dekker både energitranformasjon og grønn skipsfart. Vi vil snart komme tilbake med en videre konkretisering av «Blått Kvantesprang - Energi», og planlegger blant annet å opprette et felles selskap for satsingen i løpet av en ukes tid. Satsingen er viktig, spennende og veldig motiverende, sier Arnesen og Hagesæther

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther