Skip to the content

Årsmøte i GCE Ocean Technology

02. May 2024, 15:00 - 16:00

TBA, Bergen

2
May

Hold av denne dagen for årsmøte i GCE Ocean Technology SA. Innkallingen vil bli publisert senest 2 uker før møtet.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte.

Fullmakt gis enten til styrets leder, til stedfortreder fra egen organisasjon eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede og må gis i form av fullmaktsskjema innen frist for påmelding og sendes til Kjersti Boge Christensen.

Last ned fullmaktsskjema (lenke til skjema blir publisert senest 2 uker før årsmøte)

Saksliste (kommer)

Saksdokumenter - kommer

Påmelding

Muligheter for påmelding vil bli tilgjengelig senest 2 uker før årsmøte.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther