Skip to the content

Hvordan finansiere ditt innovasjonsprosjekt

24. January 2024, 09:00 - 10:30

HYBRID: Digitalt og på Høgskulen på Vestlandet, Inndalsveien 28, Bergen.

Event registration is closed.

24
Jan
Jon O Hellevang, R&D Manager hos GCE Ocean Technology.

Det er rekordmye penger til innovasjonsprosjekter. Du inviteres til søknadsseminar som hjelper deg å finne og søke på de rette tilskuddsordningene slik at du kan realisere dine beste prosjekter.

Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter som jobber med forskning, utvikling og innovasjon. På dette seminaret får du en introduksjon til de mest relevante støtteordningene og hvilke programmer som passer best for ulike type prosjekter.

Program

09:00 Veiviser til virkemiddelapparatet – Rett verktøy til rett jobb, Jon O. Hellevang R&D Manager GCE Ocean Technology
09:30 EU finansiering til grønn omstilling og vekst, Karianne Kojen Andersen, Innovation Manager GCE Ocean Technology
09:45 Hva vi ser etter i et prosjekt, Marita Klyve Seniorrådgiver og Eirik Brekke, Finansieringsrådgiver Innovasjon Norge
10:00 Verktøy og tips til å søke Forskningsrådet, Rigmor Fardal, Regionansvarlig, Norges Forskningsråd
10:15 Oppsummering, dialog
10:30 Mulighet for videre dialog og en-til-en møter

Etter møtet blir det muligheter for videre dialog og en-til-en møter med GCE Ocean Technology, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

På seminaret går vi gjennom:

  • Oversikt over de mest relevante støtteordningene i Norge og EU
  • Hvilke programmer som passer best til ulike typer prosjekt
  • Støttesatser og kommende søknadsfrister
  • Forskjell på forskning og innovasjon
  • Nyttige verktøy og sjekklister
  • Evalueringskriterier for søknader
  • Terskel og søknadskompleksitet i ulike programmer
  • Hvem du kan spørre om (gratis) hjelp

Ta kontakt om du har spørsmål til hvordan vi kan bidra til å realisere ditt prosjekt.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er åpent for alle og gratis for partnere og medlemmer av GCE Ocean Technology. For ikke-medlemmer er deltakeravgiften kr. 375,- (inkl. mva).

Man kan delta både digitalt og fysisk. Hva som passer for deg velger du i påmeldingsskjema.

Påmelding

Meld deg på seminaret.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Finansiell og faglig støtte

GCE Ocean Technology tilbyr hjelp til å etablere eksternt finansierte FoUI-prosjekter.

Vi bidrar til å identifisere hvilke program som passer best for deg, mulige kunder og forskningspartnere og hvordan du kan sette opp en prosjektplan og søknad.

GCE Ocean Technology har så langt bidratt til å sikre omlag 2,7 milliarder kroner i eksternt finansierte FoUI-prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.