Skip to the content

Regional lansering av «Blått kvantesprang» – et nytt industrieventyr

14. February 2024, 12:00 - 13:00

GCE Ocean Technology, Vitensenteret 2. etg., Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

14
Feb
Bilde: PwC

Vi inviterer til presentasjon av ideene bak Blått kvantesprang og målsettingene i forretningsplanen 14. februar i Bergen.

Norge og verden står midt i en klima- og energikrise av alvorlig omfang. De norske havnæringene kan levere viktige svar og løsninger på disse utfordringene, men det krever at vi kraftsamler innsatsen på tvers av bransjer og regioner.

Program

12:00 Velkommen og introduksjon

  • Dette er blått kvantesprang
  • Utfordringer om muligheter i havnæringene​
  • Visjon, misjon, mål og fokusområder​
  • Organisering og arbeidsform​
  • Slik har vi jobbet frem forretningsplanen​

Hva betyr dette for vår region​

  • Synspunkt fra NHO v/Helene Frihammer
  • Synspunkt fra et klyngemedlems perspektiv​, Corvus Energy v/Kristin Sand Bakken
  • Q&A fra publikum

Fakta

Blått kvantesprang er en nasjonal satsing for å realisere mulighetene i de norske havnæringene - gjennom offensiv grønn vekst.

På oppdrag fra Energy Transition Norway, GCE Blue Maritime og GCE Ocean Technology, har PwC utviklet Blått kvantesprangs forretningsplan, i tett samarbeid med bedrifter, virksomheter og klynger. 

Blant målene som settes er å:

  • Utvikle nye energisystemer og lavutslippsløsninger for havnæringene, og på den måten realisere store kutt i klimautslipp.
  • Utvikle nye, komplette norske verdikjeder gjennom innovasjonsprosjekter, og på den måten bidra til å øke eksporten fra havnæringene med 200-250 milliarder kroner (utenom olje og gass).

Blått kvantesprang har i første omgang fokus på grønn energiomstilling og grønn skipsfart.

På sikt er målet at programmet kan utvides til andre deler av havnæringene. Utviklingsarbeidet som har pågått det siste halve året, er finansiert av Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner.

Deltakelse og kostnad

Dette arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Meld deg på lanseringen av Blått Kvantesprang.

 

Blått Kvantesprang er et samarbeid mellom:

             

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

Om

Blått kvantesprang er en nasjonal satsing for å realisere mulighetene i de norske havnæringene - gjennom offensiv grønn vekst.

På oppdrag fra Energy Transition Norway, GCE Blue Maritime og GCE Ocean Technology, har PwC utviklet Blått kvantesprangs forretningsplan, i tett samarbeid med bedrifter, virksomheter og klynger.