Skip to the content

Arendalsuka: Havbunnsmineraler – Hva skal til for å lykkes?

15. August 2024, 10:00 - 11:00

Arendalsuka, Bærekraftscenen, Arendal

Register for event
15
Aug
Fra et fjorårets arrangementer om havbunnsmineraler under Arendalsuka.
Fra et fjorårets arrangementer om havbunnsmineraler under Arendalsuka.

Vi diskuterer hva som skal til for å lykkes med havbunnsmineraler på dette arrangementet under Arendalsuka.

Verden står overfor en sterkt økende etterspørsel etter en rekke metaller som er kritiske for elektrifisering og utbygging av fornybar energi. Foreløpige undersøkelser viser et store ressurspotensial på havbunnen utenfor Norge.

Norge har derfor besluttet for å åpne opp for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Det legges til rette for en skrittvis prosess hvor første fase vil være miljøkartlegging og leting etter mineraler.

Utvinning av havbunnsmineralene kan potensielt skape en helt ny industri for landet. For å lykkes kreves langt mer kunnskap om miljøkonsekvensene og ressurspotensialet, samt samarbeid langs hele verdikjeden.

Vi diskuterer vi hva som skal til for å lykkes med havbunnsmineraler.

 • Hvor stort er potensialet?
 • Hvilken kunnskap mangler vi?
 • Kan havbunnsmineraler være et bedre alternativ enn landbasert gruvedrift?
 • Hva skal til for å lykkes med å bygge en verdikjede for havbunnsmineraler?

Program

Innledningsforedrag

 • Ingvild Kjerkol, Leder energi- og miljøkomiteen (Ap), Stortinget
 • Torgeir Stordal, Direktør, Sokkeldirektoratet
 • Eirik Melle, Senior Analyst, Danske Bank

Paneldebatt

 • Anita Evenset, Research Director, Akvaplan NIVA
 • Aslaug Hagestad Nag, CEO, Future Materials
 • Egil Tjåland, Generalsekretær, Norwegian Forum for Marine Minerals (NMM)
 • Jimmy Ankargren, Engineering Director, NOV
 • Marianne Lefdal, Vice President Geoscience Global Ex/Country Manager, CGG
 • Walter Sognnes, CEO, Loke Minerals
 • Høye Høyesen (Moderator), Regional Director, NHO Agder

Deltakelse og Kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Ingen påmelding nødvendig. Les mer om dette og andre arrangementer hos Arendalsuka.

 

For mer informasjon kan du kontakte:

Ann Marchioro
Project Manager
GCE NODE
Mobil: 900 21 813
E-post: ann@gcenode.no

 

Arrangører:

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang