Skip to the content

Nordsjøens rolle i energiomstilling av Europa

15. April 2024, 13:00 - 15:00

Skoltegrunnskaien 1, Bergen

Event registration is closed.

15
Apr

Vi inviterer til et spennende og innholdsrikt seminar hvor vi setter lys på Nordsjøens rolle i energiomstillingen av Europa, sammen med PwC, Øygarden Næringsutvikling KF, Vest Næringsråd og Bergens Næringsråd.

Området som i over 50 år har produsert olje og gass for det globale energimarkedet har nå mulighet til å fortsette å bidra til energisikkerheten i Europa, også gjennom mer bærekraftige teknologier.

Formålet med arrangementet er å dele forståelse, erfaringer og kunnskap om hvordan ressursene vi har på kontinentalsokkelen kan brukes også i et avkarbonisert europeisk energisystem.

Disse ressursene inkluderer for eksempel havvind, naturgass, karbonfangst og lagring og hydrogen, og de relevante bruksområdene for disse.

Program

Hør sentrale aktører dele viktig innsikt i verdiskapingen til de nye blå næringene og forstå hvordan Norge kan posisjonere seg, ta en sentral rolle og dra nytte av de ressursene vi har i Nordsjøen.

Vi vil presentere hovedfunn fra VindVest prosjektet, en analyse av Nordsjøens rolle i nye verdikjeder, innlegg fra Technip FMC, Wintershall Dea og RWE, i tillegg til en spennende panelsamtale med representanter fra leverandørindustrien.

Deltakelse og kostnad

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Påmelding

Meld deg på seminaret.

 

Seminaret er arrangert av:

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

About

Som en del av One Ocean Week inviterer vi til Nordsjøens rolle i energiomstilling av Europe.

13.-19. april 2024 er Bergen stedet for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet.