Skip to the content

HAVlunsj på Skolten - Grønn sKIpsfart med KI

17. April 2024, 11:30 - 12:30

Skoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen

Event registration is closed.

17
Apr

Kan kunstig intelligens kutte utslepp i skipsfarten? Maritime CleanTech inviterar til HAVlunsj på havneterminalen på Skolten som ein del av One Ocean Week.


Bjørn Åge Hjøllo, Chief Sustainability Officer i NAVTOR kjem for å innleie om GASS og moglegheitene innan bruk av kunstig intelligens for energieffektivisering og utsleppskutt.

Ineffektiv energibruk er elefanten i rommet når ein diskuterer omstilling av skipsfarten. Energieffektivisering er både ein nøkkel til raske utsleppskutt og ein føresetnad for å ta i bruk nye, grøne drivstoff.

Ei kjelde til ineffektiv energibruk er i dag mangelen på påliteleg sanntidsovervaking og -analyse av data om skipet og miljøet. Her kjem det nye prosjektet Green AI for Sustainable Shipping (GASS), finansiert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Siva gjennom Grøn plattform, inn i bildet.

Med hjelp av maskinlæring og digitale tvillingar skal GASS vise korleis skip kan optimalisere rute, fart og energibruken under overfarten og slik redusere utsleppa med heile 20 prosent.

Program

11:30 Velkommen og dagens program

12:30 Takk for i dag

Smørbrød, kaffe og vann blir servert.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og ope for alle. Arrangementet gjennomførast på norsk.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj.

 

Lurer du på noko? Ta kontakt med:

Runar Bjørkvik Mæland
Maritime CleanTech
mob. 975 64 932
e-post runar@maritimecleantech.no

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, GC Rieber Eiendom og Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).