Skip to the content

Havbunnsmineraler - Kunnskapsbehov

17. April 2024, 08:30 - 13:00

VilVite Auditoriet, 2 etg., Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

17
Apr
Pearl-noden av Shearwater, samler geofysiske- og bakgrunnsdata på Mohnryggen.
Pearl, Shearwaters node, brukt til å samle geofysiske- og bakgrunnsdata på Mohnryggen. Foto: EMINENT-prosjektet.

Stortinget har åpnet for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Hvilken kunnskap mangler vi og hvordan skaffer vi denne?

Norge åpner opp for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Det legges til rekke for en skrittvis prosess hvor første fase vil være miljøkartlegging og leting etter mineraler.

Det er bred enighet om at det kreves mer kunnskap om både miljøet og de geologiske ressursene i dyphavet før utvinning kan være aktuelt.

På dette seminarer spør vi: hva vet vi, hva må vi undersøke nærmere og hvordan kan vi samarbeide for å skaffe kunnskapen vi trenger?

Vi inviterer forvaltningen, forskere og industrien for å presentere og diskutere veien videre.

Program

08:30 Registrering og kaffe
09:00 Introduksjon, Jon Hellevang, R&D Manager GCE Ocean Technology
09:10 Åpning av område på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet - veien videre, Dag Erlend Henriksen, avdelingsdirektør hos Energidepartementet
09:30 Oppdatering fra letetokt, planer for videre kartlegging og hvilke data vi trenger for en bedre ressursestimering, Hilde Braut, underdirektør Sokkeldirektoratet
09:50 Kunnskapsbehov og hvordan forskere, forvaltning og industri kan jobbe sammen for å styrke kunnskapsgrunnlaget, Rolf Birger Pedersen, professor Universitetet i Bergen
10:10 Hvordan industrien kan bidra med innovasjon for å styrke kunnskapsgrunnlaget, Anette Broch Mathisen Tvedt CEO Adepth Minerals
10:20 Mentimeter - "Vi tar pulsen på salen"

10:25 Pause

10:55 Hva kreves av miljøkartlegging? - Internasjonale erfaringer og hvordan dette kan overføres til norske forhold, Thomas Dahlgren, forsker NORCE
11:15 Erfaringer med miljøovervåkning i ulike havnæringer og hvordan det kan gjøres i dyphavet, Anders Tengberg, Xylem/Aanderaa
11:25 Teknologi og kompetanseføring er nøkkelen til suksess, Øystein Bruncell Larsen, COO Loke Marine Minerals
11:35 Samarbeid hav og land - prosessering av havbunnsmineraler er mulig, Espen Simonstad, Senior Advisor Geoscience Green Minerals
11:45 Deling og tilgjengeliggjøring av data på tvers av forskningsaktører og næringer, Helge Sagen, leder Norsk marint datasenter, Havforskningsinstituttet
12:00 Datainnsamling og datadeling er nøkkelen til suksess, Ebbe Hartz, Lead Geologist Aker BP

12:15 Lunsj
13:00 Takk for i dag

Endringer i programmet kan forekomme.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis for ansatte i partner- og medlemsbedrifter av GCE Ocean Technology.

For ikke-medlemmer er deltakeravgiften 400 NOK, eksklusiv merverdiavgift.

Studenter oppfordres til å delta: Vi tilbyr 30 ledige studentpass. Ved påmelding, vennligst benytt din e-postadresse fra studiestedet for registrering.

Påmelding

Meld deg på dette arrangementet.

 

Seminaret arrangeres av Universitetet i Bergen og GCE Ocean Technology.

       

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Fakta

Som del av One Ocean Week inviterer vil til seminar om kunnskapsbehov knyttet til havbunnsmineraler.

Her vil forvaltning, forskere og industrien diskutere hva vi vet, ikke vet og hvordan vi kan jobbe sammen for effektiv utforsking av dyphavet.

Hvilke satsinger og samarbeid kreves for å lykkes?