Skip to the content

Hydrogen i Horisont Europa - og på vestlandet

28. September 2023, 10:00 - 16:00

Universitetet i Bergen, Universitetsaulaen, Bergen

Event registration is closed.

28
Sep

Gjennom EU-nettverket Ocean of Opportunities inviterer vi i samarbeid med to andre EU-nettverk til workshop for å informere om- og mobilisere til fleire søknader frå aktørar på vestlandet til Horisont Europa med hydrogen som tematikk.

I tillegg vil ein sjå på om samarbeidet på Vestlandet rundt heile verdikjeden i hydrogen kan styrkast ved å få på plass ein "Hydrogen Valley".

Workshopen vert arrangert av 3 ulike EU-nettverk (Ocean of Opportunities, Horisont Rogaland og Horisont Vestland), det er 5 ulike industriklynger involvert (GCE Ocean Technology, Energy Transition Norway, Maritime Cleantech, Norwegian Offshore Wind og Ocean Hyway Cluster) i tillegg til Vestlandsrådet og Energiomstilling Vest.

Program

Del 1 Overordna om hydrogen i Horisont Europa og på vestlandet

10.00 Velkommen
10.05 Hydrogen og Europa (Marianne Haavardsholm Aandahl, NFR)
10.35 Presentasjon HyValue (Jonas Solbakken, NORCE)
10.50 Presentasjon HySchool (Merry Ho, UiB)
11.00 Presentasjonar av potensielle hydrogen-utlysingar, ved industriklyngene

  • GCE Ocean Technology (Karianne Kojen Andersen)
  • Energy Transition Norway (Kristoffer Moldekleiv)
  • Maritime Cleantech (Jan Norbeck)
  • Norwegian Offshore Wind (Tor Arne Johnsen)
  • Ocean Hyway Cluster (Stein Kvalsund)

Lunsj 12.15 – 13.15

Del 2 Hydrogen Valley

13.15 Presentasjon av Hydrogen Valley konsept (TBC)
13.45 Presentasjon av Heavenn Hydrogen Valley (Nederland – Geerte de Jong)
14.15 Kva skjer på hydrogen-området på vestlandet i dag? (gjennomgang av aktivitetar og initiativ, TBC)
14.45 Pause
15.00 Presentasjon av kva Vestlandsrådet sin næringsstrategi seier om hydrogen
(Iver Jan Leren)
15.15 Paneldebatt: Kva skal til for å få til ein «Hydrogen Valley/Coast» på Vestlandet?
Debattdeltakarar TBC
16.00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle

Registrering

Meld deg på workshop


Kontaktinformasjon for dette arrangementet

Terje Restad
Prosjektleder, Administrativ leder for SFI Smart Ocean
Institutt for fysikk og teknologi

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen

Om workshop

Workshopen vert arrangert av 3 ulike EU-nettverk (Ocean of Opportunities, Horisont Rogaland og Horisont Vestland), det er 5 ulike industriklynger involvert (GCE Ocean Technology, Energy Transition Norway, Maritime Cleantech, Norwegian Offshore Wind og Ocean Hyway Cluster) i tillegg til Vestlandsrådet og Energiomstilling Vest.