Skip to the content

Partnerforum: Blått Kvantesprang

28. November 2023, 11:30 - 16:00

Hotel Opus XVI, Vågsallmenningen 16, Bergen

Event registration is closed.

28
Nov
Fra venstre: Hans Petter Klohs (Adepth Minerals), Katrine Lim (UiS), Sølve Dag Sondbø (Vfk), Stian Anfinsen (NORCE), Remi Andre Breivik (TechnipFMC) og Kai Stoltz (GCE Ocean Technology) samarbeidet under Partnerforum 2022.
Fra venstre: Hans Petter Klohs (Adepth Minerals), Katrine Lim (UiS), Sølve Dag Sondbø (Vfk), Stian Anfinsen (NORCE), Remi Andre Breivik (TechnipFMC) og Kai Stoltz (GCE Ocean Technology) samarbeidet under Partnerforum 2022.

Vi ønsker deg velkommen til årets Partnerforum, hvor vi inviterer våre partnerne til å dele tanker, idéer og visjoner for fremtidens GCE Ocean Technology og et mulig blått kvantesprang.

Tema for årets Partnerforum vil være ambisjonen om å ta et «blått kvantesprang» ved å etablere en større klyngestruktur sammen med GCE Blue Maritime i Ålesund og Energiomstillingsklyngen i Stavanger.

Hensikten er å kunne ta en sterkere og mer drivende rolle i de store industrielle utfordringene og mulighetene som energiomstillingen og det grønne skiftet innebærer.

Bakgrunn:

I samarbeid med de nevnte klyngene, samt vårt eget styre og administrasjonen, jobber vi målrettet med å etablere en nasjonal struktur utenfor vårt eksisterende klyngeprogram.

Dette initiativet vil kunne akselerere energiomstillingen og styrke Norges posisjon som en ledende energinasjon der vi setter søkelys på utvikling og eksport av innovative, grønnere energiteknologier, inkludert havvind.

Vi søker å ta ledende posisjoner globalt langs hele kjeden av havnæringene, inkludert de nye fremvoksende markedene. Dette sikrer norsk eksport og arbeidsplasser, selv når petroleumsinntektene avtar.

Hovedmål for Partnerforum

Vi vil fokusere på to hovedspørsmål som vi ønsker å diskutere og få deres innspill på:

1. Hvilke tjenester er det viktig at GCE Ocean Technology fortsetter med og videreutvikler i en større nasjonal kontekst?
2. Hvilke nye tjenester ønsker dere at GCE Ocean Technology skal utvikle som vi ikke tilbyr i dag?

Program

11:30: Lunsj
12:15: Velkommen ved styreleder Remi Andre Breivik
12:20 Introduksjon, Owe Hagesæther, administrerende direktør i GCE Ocean Technology
12:30 Perspektiver fra klyngen:

  • TechnipFMC ved Remi Andre Breivik, Director service, Life of Field Projects
  • CCB Subsea ved Cecilie Sælen, CEO
  • NORCE ved Stian Anfinsen, Senior Vice President, Enabling technologies / Regional Manager 
  • Deep Vision ved Hege Hammersland, Business Development Manager

12:55 Introduksjon til Blått kvantesprang, Ingvill Flo, Partner i PwC
13:15 Pause
13:40 Introduksjon til workshop
13:50 Workshop rundt spørsmålet: Hvilke tjenester er det viktig at GCE Ocean Technology fortsetter med og videreutvikler i en større nasjonal kontekst?
14:25 Presentasjon gruppearbeid
14:40 Pause
15:05 Workshop rundt spørsmålet: Hvilke nye tjenester ønsker dere at GCE Ocean Technology skal utvikle som vi ikke tilbyr i dag?
15:40 Presentasjon av gruppearbeid
15:55 Avslutning og takk for i dag, styreleder Remi Andre Breivik
16:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og kun for spesielt inviterte.

Påmelding

Inviterte vil motta påmeldingslenke pr. e-post.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther