Skip to the content

Hvordan omstille selskapet i en naturpositiv retning?

29. November 2023, 13:00 - 14:00

Webinar

Event registration is closed.

29
Nov

GCE Ocean Technology og Mainstream Renewable Power inviterer til webinar om naturrisiko og naturpositive løsninger.

Hva betyr naturrisiko for ditt selskap, og hvordan kan næringslivet utvikle klimaløsninger med naturen i førersetet?

Alle selskaper er avhengige av natur i større eller mindre grad for å tilby sine varer eller tjenester, og utøver samtidig en påvirkning på naturen med sin virksomhet.

I dette webinaret vil vi få en introduksjon til rapporten Naturpositiv ledelse – en praktisk veileder til arbeid med naturrisiko i næringslivet, utarbeidet av PwC og miljøorganisasjonen Sabima.

Ingrid Lomelde, bærekraftssjef i Mainstream Renewable Power, kommer for å fortelle om hvordan manglende hjelpemidler og veiledere for naturpositive løsninger ble en motivasjon for å få på plass nettopp dette.

Videre vil Erlend Bjørklund, leder for klima og natur i PWC, fortelle om hvordan veilederen kan brukes av selskaper som ønsker å forstå hva naturrisiko betyr for deres virksomhet, og som samtidig ønsker å ta selskapet sitt i en mer naturpositiv retning.

Vigdis Ragnhild Hvaal, direktør for kommunikasjon og HR i HUB Ocean, vil gi oss perspektiver på hvordan næringslivet kan bidra til å drive med naturpositive løsninger, blant annet gjennom tilgjengeliggjøring av data.

Program

13:00 Hei og velkommen, GCE Ocean Technology
13:05 Bakgrunn for rapport, Ingrid Lomelde, Bærekraftssjef i Mainstream Renewable Power
13:15 Hvordan kan ditt selskap ta i bruk veilederen? Erlend Bjørklund, leder for klima og natur i PWC
13:35 Tilgjengeliggjøring av data som verktøy, Vigdis Ragnhild Hvaal, HUB Ocean – Unlocking Ocean Data
13:50 Q&A
14:00 Webinar slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Lenke til webinaret med beskrivelse av hvordan du går fram vil bli sendt ut i god tid før webinaret.

Påmelding

Påmelding innen 29.11.23 kl. 10:00.

Contact Information

Thea Båtevik

Innovation Consultant

Thea Båtevik

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen