Skip to the content

HAVlunsj - brenselceller som teknologi for utsleppskutt på skip

16. November 2023, 11:30 - 12:30

GCE Ocean Technology (2.etg. VilVite), Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

16
Nov

Velkommen til HAVlunsj på Marineholmen i Bergen, denne gongen med brenselceller som teknologi for utsleppskutt på skip som tema!

Brenselceller er avgjerande for å få ned utsleppa frå skipsfarten når batteri åleine ikkje er tilstrekkeleg. Med grønt hydrogen eller ammoniakk som brensel gir brenselceller eit utsleppsfritt framdriftssystem.

Teknologien er for lengst tatt i bruk, men er framleis i rivande utvikling. Kor langt har utviklinga kome – og korleis vil teknologien og marknaden utvikle seg i framtida?

Dette får me høyre meir om på HAVlunsj 16. november, med innlegg frå fire aktørar med ulik teknologitilnærming og på ulike stadium i utviklinga:

  • Corvus Energy v/ Kristian E. Holmefjord
  • Alma Clean Power v/ Ina Ekeberg
  • HAV Hydrogen v/ Kristian Osnes
  • Element One Energy v/ Dag Martin Frøystad

Kaffi og lunsj er servert kl. 11.30. Programmet er ferdig 12.30.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).