Skip to the content

Ekstraordinært årsmøte i GCE Ocean Technology

15. November 2023, 15:00 - 16:00

TEAMS

Event registration is closed.

15
Nov

På vegne av styret kaller vi herved inn til ekstraordinært årsmøte i GCE Ocean Technology SA.

Den generelle kostnadsutviklingen forutsetter økonomiske tilpasninger av organisasjonens inntektsgrunnlag for å kunne opprettholde vårt tjenestetilbud og relevans for våre medlemmer.

Styret innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte, som vil bli avholdt digitalt, hvor årsmøte tar stilling til å innføre årlig indeksregulering av medlemskontingenten iht konsumprisindeksen

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av 2 representanter til å signere møteprotokollen
  4. Sak: Indeksregulering av medlemsavgift for medlemmer iht. konsumprisindeksen.

Hver partner- og medlemsorganisasjon har en stemme på ekstraordinært årsmøtet. Fullmakt til stedfortreder kan gis dersom representant for partner eller medlem ikke kan stille på årsmøte.

Fullmakt gis enten til styrets leder, til stedfortreder fra egen organisasjon eller til en person fra en annen klyngeaktør som er tilstede og må gis i form av fullmaktsskjema innen frist for påmelding og sendes til Kjersti Boge Christensen.

Saksdokumenter

Fullmaktsskjema til stedfortreder

Påmelding

Kontaktpersoner hos våre partnere og medlemmer vil motta møteinnkalling til et TEAMS møte. 

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther