Skip to the content

Velkommen til årets klyngesamling

25 - 26. May 2023

Solstrand Hotell & Bad, Solstrandvegen 200, Os

Register for event
25
May

Vær med å forme kommende samarbeidsprosjekter, øk din konkurransekraft og ta en ledende posisjon i de raskt voksende havnæringene. Bli med på årets høydepunkt, Ocean Innovation Lab, som finner sted 25-26. mai på vakre Solstrand Hotell & Bad.

På årets klyngesamling, Ocean Innovation Lab, vil vi jobbe med å konkretisere større fellesprosjekter for å akselerere energiomstillingen og øke eksport til internasjonale marked.

Bakteppet for dette er globale klimamål, forsyningssikkerhet og en sterk internasjonal konkurranse.

Glimrende arena for nettverksbygging

Vi bygger på de svært gode tilbakemeldingene fra klyngesamlingen våren 2022 med 80 deltakere, hvor 90% av deltakerne mente at det var et glimrende arrangement og 100% mente at arrangementet i veldig stor grad var en god arena for nettverksbygging.

Tema for samlingen

Regjeringen vil opprettholde aktiviteten på norsk sektor, og har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030 og øke eksporten utenfor olje og gass med 50%.

Hva betyr dette for din bedrift og hvordan kan klyngen samarbeide for å ta en ledende posisjon og utnytte disse mulighetene?

På årets Ocean Innovation Lab kan du velge to av følgende tema/grupper som kan hjelpe oss å nå disse målene:

Lab #1 - Havvind og energisystemer

Havvind er Norges første eksportsatsing i regjeringens eksportreform, «Hele Norge eksporterer». I 2023 blir det lyst ut norske havvindområder og den globale veksten innen dette feltet forventes å være stor.

 • Lab #1A Energisystemer: Hvordan utvikle og optimalisere energisystemer for produksjon, lagring og bruk med økt fornybar energi andel?
 • Lab #1B Kompetansebehov: Hvilken kompetanse trengs for å lykkes med havvind og fremtidens energisystemer?
 • Lab #1C Våre kompetansefortrinn: Hvordan utnytte våre kompetanse/fortrinn innen installasjon, operasjoner, drift og vedlikehold?

Lab #2 - Lavutslipp Olje & Gass

Utslipp fra petroleumsvirksomheten utgjør om lag 25% av våre totale CO2 utslipp. Nå begynner det virkelig å haste med å realisere utslippskutt, samtidig som vi sikrer energitilgang i en presset energisituasjon i Europa. Vi har store muligheter innen energieffektivisering, elektrifisering, all-electric og autonomi.

 • Lab #2A Autonomi og digitalisering: Hvor er det størst potensial for utslippskutt og effektivisering, og hva kan vi gjøre i felleskap?
 • Lab #2B Elektrifisering og all-electric: Hva er våre fortrinn og muligheter, og hva kan vi gjøre i felleskap?
 • Lab #2C CCS og (blått) hydrogen: Hvilke muligheter finnes og hvordan skaper vi synergier med pågående prosjekter?
 • Lab #2D Gjenbruk og utstyrsdeling: Hvilken mulighet finnes for utstyrsdeling, gjenbruk og resirkulering?

Lab #3 - Havbunnsmineraler

Regjeringen skriver i sin konsekvensutredning at utvinning av havbunnsmineraler kan bli en ny og viktig næring for Norge og samtidig bidra til å sikre forsyningen av viktige metaller i fremtiden. Internasjonalt er det også stor aktivitet innen havbunnsmineraler, samtidig som det blir stilt viktige kritiske spørsmål knyttet miljøpåvirkning.

 • Lab #3A Kunnskapsgrunnlaget: Hvordan akselerere kunnskapsinnhentingen knyttet til både miljø og havbunnsmineraler?
 • Lab #3B Kompetansebehov: Hva trengs av kompetanse og hva kan vi lære fra andre næringer?

Lab #4 Eksport og skalering

Hvordan kan vi samarbeide for å skalere bedrifter og øke eksport? Gruppen jobber uavhengig av tema over.

Foreløpig program

Torsdag 25.mai

11:00 Velkommen og innledningsforedrag  
11:10 Hvordan skape innovasjon og internasjonal vekst? Espen Gjerde, Senior Vice President, New Energy Wilh. Wilhelmsen
11:30 Bankenes rolle i energiomstilling og vekst Herlaug Louise Fyhn, fagansvarlig for bærekraft DNB
11:50 1 minutts presentasjon av alle deltakere  
12:30 Lunsj  
13:30 Veien mot netto null John Olav Fløisand, Section Manager, Emerging Energy and Low Carbon Solutions at OneSubsea
13:50 Ansvarlig utbygging og skalering av havvind Karen Brinchmann, Environmental Impact Assessment Specialist at Mainstream RP (TBC)
14:10 TBA  
14:30 Introduksjon til gruppearbeid #1  
14:40 Pause  
15:10 Gruppearbeid #1  
16:30 Presentasjon fra gruppearbeid #1  
17:00 Fritid  
19:00 Middag  

Fredag 26.mai

09:00 God morgen  
09:10 Klyngequiz  
09:25 Introduksjon til gruppearbeid #2  
09:40 Gruppearbeid #2  
10:25 Pause  
10:50 Gruppearbeid #2 forts.  
11:30 Presentasjon fra gruppearbeid #2  
12:00 Bærekraftsquiz  
12:20 Oppsummering  
12:30 Lunsj  
13:15 Takk for i dag  

Endringer i programmet kan forekomme.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er for partnere og medlemmer av GCE Ocean Technology og spesielt inviterte samarbeidspartnere.

 • «Early bird» ved påmelding innen  31. mars 2023: Pris kr. 5 900,- eks.mva (inkluderer opphold og alle måltider.). 

Medlemmer som har medlemsstatus som start-up får 50% rabatt.

Deltakeravgiften vil bli fakturert i forkant av arrangementet.

Påmelding

Meld deg på Ocean Innovation Lab.

Det er et begrenset antall plasser til klyngeworkshopen. Vi anbefaler deg å melde deg på så fort som mulig for å sikre deg en plass.

Contact Information

Owe Hagesæther

Chief Executive Officer

Owe Hagesæther

Påmeldte p.t.

 • Adepth Minerals
 • CCB Subsea
 • Coast Center Base (CCB)
 • Corvus Energy
 • DeepOcean
 • DNB
 • Element One Energy
 • Equinor
 • Farvatn
 • Hydrotell AS
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Inventas
 • NORCE
 • Nordic USV
 • Norsk Forum for Marine Mineraler
 • Norwegian Cognitive Center
 • NUI AS
 • Ocean Innovation Catapult Centre
 • OneSubsea
 • PwC
 • Rapid Geology
 • Reach Subsea
 • ReSiTec
 • Sarsia
 • Scantrol Deep Vision
 • Shearwater GeoServices
 • TechnipFMC
 • UiB
 • UiS
 • Vilh. Wilhelmsen

Fakta

Ocean Innovation Lab, er en unik møteplass hvor klyngen jobber med utforsking av nye muligheter som kan løses i felleskap. Vi jobbe med å konkretisere av større fellesprosjekt som kan danne grunnlaget for nye muligheter og vekst.

Les mer om fjorårets klyngesamling.