Skip to the content

Webinar: Finansier ditt fornybarprosjekt

28. March 2023, 13:00 - 14:00

Webinar

Event registration is closed.

28
Mar

Jobber du med en prosjektidé innen fornybar energi? I dette webinaret vil vi gå gjennom aktuelle utlysninger og finansieringsmuligheter både gjennom Horisont Europa og nasjonale virkemidler.

I dette webinaret har vi med oss eksperter fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å gi et overblikk over finansieringsmuligheter for prosjekter innen fornybar energi.

Vi vil gå gjennom noen utvalgte utlysninger i Horisont Europa innen havvind og fornybar energi, kommende utlysninger fra Forskningsrådet samt andre muligheter i det nasjonale virkemiddelapparatet.

For interesserte aktører vil vi arrangere et oppfølgingsmøte for å gå nærmere inn på de ulike finansieringsmulighetene.

Program

13:00 Velkommen og kort innledning, Karianne Kojen Andersen, Innovation Manager, GCE Ocean Technology
13:05 Aktuelle utlysninger i Horisont Europa, Tim Genge, nasjonalt kontaktpunkt for Horisont Europa, Innovasjon Norge
13:30 Kommende utlysninger fra Forskningsrådet, Rigmor Fardal, regionansvarlig, Forskningsrådet
13:45 Andre ordninger i det nasjonale virkemiddelapparatet, Karianne Kojen Andersen, Innovation Manager, GCE Ocean Technology
14:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Lenke til webinaret med beskrivelse av hvordan du går fram vil bli sendt ut i god tid før webinaret.

Påmelding

Påmelding innen 27.03.23 kl. 16:00.

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen