Skip to the content

HAVlunsj: Møt gründerne som leverer innovasjon til næringslivet

16. March 2023, 11:30 - 12:30

VIS (2.etg. VilVite), Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

16
Mar

Future Ocean Incubator er et knutepunkt for maritim innovasjon og bærekraft i havet, med en rekke spennende investeringsmuligheter innen sjømatproduksjon, marin bioteknologi, offshore fornybar energi og skipsfart.

Velkommen til den andre av årets 10 HAVlunsjer - i regi av Future Ocean Incubator denne gangen.

Under denne HAVlunsj'en vil 4 av inkubatorselskapene i Future Ocean presentere seg selv, problemstillinger i havet og løsningene de skaper for næringslivet.

Program

11:30 Frokost & mingling
11:45 Introduksjon til Future Ocean Incubator
11:50 Gründerne presenterer
12:30 Avslutning

Det blir servert lunsj, kaffe og te.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj med Future Ocean Incubator.

 

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.