Skip to the content

Idékonkurranse – Dyphavsmineraler

20. September 2022, 16:00 - 19:00

Mellomrommet, Vitensenteret 2. etg., Thormøhlens gate 51, Bergen

Event registration is closed.

20
Sep
Students working in workshop about sharing competence.

Vi inviterer BSc/MSc studenter til å delta i vår idékonkurranse for bærekraftig utforskning og utnytting av dyphavsmineraler. Den beste ideen vinner kr. 10 000, presentasjon- og gratis inngang på Deep Sea Minerals konferanser i Bergen 26-27. oktober.

Vi har lansert en Student Innovation Challenge for å utfordre studenter til å komme med gode ideer til løsninger som gir; mer informasjon om miljøet og mineralressursene i dyphavet, samt fremtidens teknologi for miljøvennlig utvinning og prosessering.

I dette møte vil vi presentere hvorfor dyphavsmineraler er blitt et viktig og tidsaktuelt tema og hvilke utfordringer, muligheter og dilemma det gir oss.

På arrangementet vil du bli kjent med andre studenter og jobbe frem ideer og forlag til løsninger som kan leveres til konkurransen.

Program

16:00 Introduksjon til dyphavsmineraler, Jon O. Hellevang, R&D Manager, GCE Ocean Technology
16:15 Industrielle muligheter – Eksempel på pågående prosjekt, Alden Denny, Chief Geoscientist Adepth Minerals (dette foredraget vil bli gitt på engelsk).
16:35 Innovasjonsutfordringen, Jon O. Hellevang, R&D Manager, GCE Ocean Technology
16:45 Introduksjonsrunde, alle deltakere
16:50 Pause
17:00 Gruppearbeid #1
17:45 Pizza og pause
18:15 Gruppearbeid #2
19:00 Slutt

Mineraler er sentralt for energiomstillingen

Verden trenger fire ganger så mye mineraler i 2040 som i dag for å bygge ut tilstrekkelig med fornybar energiproduksjon til å nå klimamålene. Resirkulering alene er langt fra tilstrekkelig.

Mineraler i havet har langt høyere konsentrasjon enn på land. Det gir potensial for mindre miljøfotavtrykk, men flere er også bekymret for at man vet for lite om miljøet og konsekvensene for økosystemet i dyphavet.

Påmelding

Arrangementet er åpent for alle BSc/MSc studenter: Meld deg på innen mandag 19. september.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Student Innovation Challenge

Åpen for alle BSc/MSc studenter. Forslag leveres som en presentasjon på engelsk på maksimalt 10 sider til post@gceocean.no innen 26. september 2022.

De ti studentene som er involvert i de beste forslagene vinner gratis inngang på Deep Sea Minerals konferansen i Bergen 26-27. oktober.

Det beste prosjektet vinner 10 000 kroner og mulighet til å presentere sin idé.

Programkomiteen består av ledende norske og internasjonale fagpersoner og personer fra industrimiljøer vil være jury.

Deep Sea Minerals

En internasjonal konferanse som arrangeres for andre gang (25) 26.-27. oktober i Bergen, Norge.

Vi forventer ca. 200 deltakere fra hele verden.

Konferansen arrangeres av GeoPublishing og tar for seg miljøaspekter, geologi, teknologi og innovasjon for å sikre mineraler til det grønne skiftet.

GCE Ocean Technology gjennomfører og støtter gjennom "Student Innovation Challenge".