Skip to the content

HAVlunsj: Hvordan sikre at CO2 lagring i undergrunnen er trygt

27. October 2022, 11:30 - 12:30

Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

27
Oct

Velkommen til HAVlunsj på Marineholmen - en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

Velkommen til den åttende av årets 10 HAVlunsjer - i regi av GCE Ocean Technology denne gangen.

Program

11:30 Velkommen, Kai Stoltz, Business Development Manager, GCE Ocean Technology.
11:35 Hva er CO2 lagring i et reservoar? Ketil Djurhuus, forskningsleder Sustainable Energy Research Labs, NORCE.
11:50 ACTOM: WEB basert verktøyskasse for sikker monitorering av CO2 under havbunnen, Anna Oleynik, forsker ved Universitetet i Bergen.
12:05 DigiMon: Digitalt tidlig varslingssystem for CO2 lagringsfelt, Kirsti Midttømme, sjefsforsker i NORCE.
12:20 Q&A, Kai Stoltz, Business Development Manager, GCE Ocean Technology.
12:30 Takk for i dag.

Det blir servert lunsj, kaffe og te.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsjen.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).