Skip to the content

HAVlunsj - Innovasjon i sikte

05. May 2022, 11:30 - 12:30

Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

5
May

Velkommen til HAVlunsj på Marineholmen - en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

Det marine miljøet i innovasjonsdistriktet på Marineholmen huser et innflytelsesrikt næringsliv, aktivt forskningsmiljø, sterke næringklynger og et yrende og økende antall oppstartsbedrifter knyttet til havnæringene.

Som et tilbud til havrelaterte oppstartsbedrifter lanseres i disse dager en helt ny inkubator – Future Ocean Incubator. Inkubatoren er et samarbeid mellom GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap, samt flere partnere i økosystemet for innovasjon.

Torsdag 5. mai får du muligheten til å lære mer om Future Oceans tilbud til gründere og entreprenører innen hav. I tillegg vil du få møte to oppstartsbedrifter fra Future Ocean Incubator som har havet som utgangspunkt.

Lunsjmøtet er åpent for alle, og er en fin arena til å bli bedre kjent med andre i næringen.

Det blir servert enkel lunsj, kaffe og te.


Meld deg på HAVlunsjen

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).