Skip to the content

HAVlunsj - CleanTech Energy Incubator

25. May 2022, 11:30 - 12:30

Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

25
May

Velkommen til HAVlunsj på Marineholmen - en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

Velkommen til den fjerde av årets 10 HAVlunsjer - i regi av NCE Maritime CleanTech denne gangen.

Den nasjonale inkubator-satsinga CleanTech Energy Incubator skal bidra til meir utvikling av nye energiløysingar for havnæringane. Målet er å hjelpa både gründerar og etablerte selskap å få gode, grøne idear ut i marknaden. Inkubatorsatsinga er eit samarbeid mellom Atheno, Maritime CleanTech og Sustainable Energy katapultsenter, med støtte frå Siva.

Bli med på HAVlunsj for å høyre meir om tilbodet, der både initiativtakarar og bedrifter vil presentera seg.

HAVlunsj er ein serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood, NCE Maritime CleanTech og Marineholmen. Arrangementet er ein uformell møteplass for havnæringane, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Alle som ynskjer å delta er velkommen. Gratis lunsj til påmelde.

Program

11:30 Velkomen og intro til inkubator-ordninga v/ Silje Sivertsen, prosjektleiar i NCE Maritime ClenaTech

  • Erfaringar frå inkubatorordninga, og siste status på produksjon av grøn hydrogen v/ HYDS
  • Banebrytande testfasilitetar i verdsklasse — på Vestlandet! v/ John Bjordal, Account Manager Sales & Business Development i Sustainable Energy Catapult Centre

12:30 Slutt

Det blir servert lunsj, kaffe og te.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj'en.

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).