Skip to the content

Mini-workshop om EIC Akselerator – søknadsprosessen

08. March 2022, 10:00 - 13:00

Innovasjon Norge, MediaCity Bergen, Lars Hilles gt. 30, Bergen

Event registration is closed.

8
Mar

I samarbeid med NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation, NCE Media, Finance Innovation, Offshore Wind klyngen og GCE Ocean Technology, ønsker Innovasjon Norges EU rådgivere i Vestland å invitere til en fysisk workshop.

EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst.

Ordningen tilbyr finansiering, (tilskudd på inntil 2,5 millioner euro og egenkapitaltilskudd på inntil 15 millioner euro) samt coaching og akseleratortjenester.

I 2021 startet en ny søknadsprosess med EIC sin egenutviklede AI-plattform. Dette er nytt for mange og krever at selskaper tenker nytt rundt søknadsskriving prosessen.

Det er EU som evaluerer søknaden, mens Innovasjon Norge og klyngene kan tilby rådgivning, veiledning og kursing underveis i hele søknadsløpet. Vi har fått de første resultatene for 2021 og fått en del innsikt om søknadsprosessen og vet hva selskaper må huske på for å komme gjennom.

Du vil bl.a. få innsikt i EIC’s AI-plattform, spørsmålene som danner søknaden, informasjon om timebruk, nyttig tilleggsinformasjon, og du vil ha muligheten til å stille spørsmål.

Deltakelse og kostnad

Sesjonen er for medlemsbedrifter i de nevnte klyngene.

Påmelding

Påmelding hos Innovasjon Norge.

 

Organisert av:

    

        

 

         

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen