Skip to the content

HAVlunsj - hydrogensikkerhet til havs

15. December 2022, 11:30 - 12:30

Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

15
Dec

Velkommen til HAVlunsj på Marineholmen - en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

Velkommen til den tiende av årets 10 HAVlunsjer - i regi av Maritime CleanTech denne gangen.

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsjen.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).