Skip to the content

HAVlunsj - Samhandling for et bærekraftig hav

25. August 2022, 11:30 - 12:30

Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

25
Aug

Velkommen til den sjette av årets 10 HAVlunsjer - i regi av Future Ocean Incubator denne gangen.

Hvordan kan det offentlige og private jobbe effektivt sammen for å utnytte potensialet som ligger i havnæringene? Vi inviterer til høstens første HAVlunsj 25. august med samhandling for et bærekraftig hav som tema.

Vestland har som mål å være Europas ledende region for innovasjon, forskning og utdanning knyttet til havnæringene. I vår region er det betydelig potensial for å skape flere eksportnæringer basert på havbruksteknologi, bioressurser fra havet (høsting og dyrking), ren energi, crossover fra olje og gass-industri, og bærekraftige mineraler fra havbunnen.

Ved å utnytte koblinger mellom disse verdikjedene er det fult mulig å erstatte bortfall av arbeidsplasser og eksportverdi fra den eksisterende olje- og gassnæringen på en bærekraftig måte. Hvordan kan det offentlige og private jobbe effektivt sammen for å utnytte dette potensialet?

Program

11.30 – Velkommen og lunsjservering

11.35 – Grøn havregion Vestland? Samarbeid som motor for fremtidig vekst i havnæringene. Grøn region Vestland har som mål å vise hvilke fantastiske grønne forretningsmuligheter vi har, og hva som må til for å realisere dem. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune og hubkoordinator i Grøn region Vestland kommer til HAVlunsj for å fortelle oss mer om prosjektet.

12.00 – Havbyen Bergen – Vestlandet samles for å skape fremtidens bærekraftige hav. Lykkes Vestland, lykkes Norge. På denne HAVlunsjen vil prosjektleder Vidar Aarhus fortelle hvorfor Havbyen Bergen er viktig for hele Norge, og hvordan vi skal sikre at satsningen blir en suksess nasjonalt og internasjonalt.
Om HAVlunsj

Deltakelse og kostnad

HAVlunsjen er gratis og åpen for alle.

Påmelding

Meld deg på HAVlunsj med Future Ocean Incubator.

Contact Information

Kai Stoltz

Business Development Manager

Kai Stoltz

HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden (med noen unntak).