Skip to the content

Kunstig Intelligens – ABC kurs

21. April 2022, 09:00 - 15:30

VilVite, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

21
Apr

Vi inviterer til kurs som gir innføring i hva kunstig intelligens (KI) er, hvilke problemstillinger KI hjelper oss med å løse og hva vi trenger av ressurser, kompetanse og data for å utnytte potensialet til verdiskaping.

Kunstig intelligens (KI) gir enorme muligheter for norske bedrifter - både i produksjon og innovasjon, salg og markedsføring og i drift og vedlikehold. Skal vi utnytte disse mulighetene må vi øke grunnkompetansen vår om hva kunstig intelligens egentlig er.

Målgruppe

Kunstig intelligens er ikke forbeholdt teknologiselskapet eller dataingeniøren. Det er når kunstig intelligens møter domenekunnskap og reelle problemstillinger at vi har størst mulighet til å skape faktisk verdi.

Kurset tar sikte på å øke den grunnleggende kompetansen hos deg som ikke er teknolog – men som med noe kompetanseheving kan bli den som oppdager, definerer og kommuniserer problemstillinger som kan løses med KI.

Program

Kurset vil dekke følgende spørsmål og tema:

  • Hva er KI og hvilke egenskaper har KI?
  • Hva kan vi bruke KI til? Hvordan bruker andre virksomheter KI?
  • Data som utgangspunkt for bruk av KI
  • Hvordan kan min bedrift komme i gang med KI?
  • Hva trenger vi for å lykkes?
  • Eksempler og erfaringer fra klyngebedrifter:
    • Henning Dahl, Chief Business Development Officer, Corvus Energy
    • Reidar Eikeland, med-gründer, ConditionALL

Det legges opp til diskusjoner underveis i kurset. Ta gjerne med en kollega så dere kan diskutere bedriftsspesifikke problemstillinger.

Om kursholdere

Eirik Andreassen, DigitalNorway

Eirik jobber mye med klynger og nettverk – med andre ord de som jobber aller tettest på bedriftene som skaper verdi. I tillegg holder Eirik mye kurs og foredrag, og er leder for et nettverk av selskaper som nå søker status som digitalt innovasjonsnav i Europa. Dette er et nettverk som har som eneste formål å hjelpe SMBer å få nytte ut av Kunstig Intelligens.

Christian Albertsen, DigitalNorway

Christian holder kurs og workshops i innovasjon og utforsking av ny teknologi. Han har master i innovasjonsledelse og er opptatt av å finne de gode problemstillingene som kan løses på nye måter. Christian utfordrer deg på å tenke behov foran løsning– og på å bytte ut magefølelsen med data.

Dragana Trifunovic, DigitalNorway

Dragana har flere års erfaring med å utvikle og levere kurs- og kompetanse innen innovasjon, teknologi og digitalisering. Hun brenner for å forenkle og å gjøre teknologi forståelig og tilgjengelig. Fra tidligere har hun erfaring som konsulent og har bistått bedrifter med å ta i bruk teknologi og bli mer datadrevet.

Deltakelse og kostnad

Kurset er åpent for alle og gratis for partnere og medlemmer av GCE Ocean Technology (bruk din jobb e-post adresse).

For alle andre er deltakeravgiften kr. 1000,- og betales ved registering.

Merk: Det kommer tilvarende kurs for NCE Media, NCE Seafood, NCE Finance Innovation, Proptech Innovation.

Påmelding

Påmelding innen 19. april kl.12:00.

Corvus Energy ønsker å invitere deltakerne fra dette kurset (inntil 11 personer) til et faglig møte med erfaringsutveksling og diskusjon rundt muligheter innen kunstig intelligens 27. april. Her vil de dele egne erfaringer og vise systemer og løsninger de har jobbet med. Les mer og meld deg på.

 

Kurset arrangeres i samarbeid med:

        

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Kunstig Intelligens (KI)

Kurset er del av klyngens satsing innen kunstig intelligens, sammen med Norwegian Cognitive Centre.

Kurset vil bli gitt av foredragsholdere fra Digital Norway.