Skip to the content

Frokostmøte: Innsalg av nye teknologier og FoUI-prosjekter

28. April 2022, 08:30 - 10:00

Auditoriet på VilVite, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

28
Apr

Vi inviterer til frokostmøte knyttet til innsalg av nye løsninger og FoUI-prosjekter til operatører i olje og gass næringer. Møtet er en del av vårt arbeid innen prosjektutvikling.

Mange opplever det vanskelig å komme i god inngripen hos store selskaper og operatører. Hva skal til for å få en «champion» på innsiden som bidrar til å ta din ide videre.

Hva er rett timing og hvordan sikre en god forventningsavklaring. Hva er rett inngang i ulike faser av et prosjekt og hvordan sikre god overgang fra en FoU-avdeling til først bruker og bred implementering. Hvordan går man frem når kunde ikke vet at han trenger din løsning og kan du risikere at kunden «tar» ideen din?

Program

08:00 Registrering og lett servering
08:30 Introduksjon, Jon Hellevang, R&D Manager GCE Ocean Technology
08:35 Hvordan selge nye løsninger til noen som ikke vet de har behovet, Steinar Wasa Tverlid, Innovation Specialist Equinor
09:05 Hvordan ta kontakt og holde kontakt med potensielle kunder, Dmitri Gorski CTO Heavelock Solutions
09:20 God timing eller tilfeldigheter? Bjarte Fagerås, Senior R&D Advisor GCE Ocean Technology
09:35 Dialog/paneldebatt
10:00 Slutt

Bistand til prosjektutvikling

GCE Ocean Technology tilbyr økonomisk og profesjonell støtte til å etablere FoUI-prosjekter. Vi har så langt bidratt til å sikre om lag 2 milliarder kroner i eksternt finansierte prosjekter som drives og eies av klyngeselskapene.

GCE Ocean Technology har utviklet og gjennomført ulike kursserier i prosjektutvikling. Dette frokostmøte er etablert som en forlengelser av denne serien. Våre partnere og medlemmer kan se kursserien i prosjektutvikling (8 deler) ved å logge seg inn på vårt Members Area.

Det vil under møtet være mulig for medlemmer og partnere å få en-til-en møter for å diskutere egne prosjektideer og søknader. Ta kontakt for mer informasjon til hvordan vi kan bidra.

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.  Vi vil vurdere mulighet for enkel streaming/opptak av seminaret.

Påmelding

Påmelding innen 25. april kl. 12:00.

Contact Information

Jon O. Hellevang

R&D Manager

Jon O. Hellevang

Steinar Wasa Tverlid

Steinar har bistått klyngen med ulike foredrag knyttet til radikal innovasjon.

I dette frokostmøte fokuserer han på hvordan du bør gå frem mot kunder som ikke vet at de trenger din løsning. Dette vil være en fin forlengelse av tidligere foredrag for klyngen.

I de senere årene har Steinar ledet og gjennomført en lang rekke innovasjonsprosesser i ulike avdelinger i Equinor, samt gitt en rekke eksterne foredrag.

Steinar er forfatter av boken “Radical Innovation – Everybody can if they know how”.

Her fokuseres det på enkle og nyttige fremgangsmåter for å få til innovasjon.