Skip to the content

HAVlunsj – Renere hav

30. September 2021, 11:30 - 12:30

Digitalt og på Vitensenteret, Thormøhlensgate 51, Bergen

Event registration is closed.

30
Sep

Hvordan skal vi gå frem for renere hav? Hva gjør havgründerne for å beskytte havet mot forurensingen som globalt truer dyrelivet og oss mennesker?

30. september inviterer VIS til HAVlunsj hvor vi tar et dypdykk i hvordan havet, Vestlandets fremste sysselsetter, bærekraftig skal forvaltes for at vi kan fortsette å leve av det i fremtiden.

Vi får høre om utfordringene NOSCA Clean Oceans jobber med, og vi skal møte tre start-ups som ser nye, spennende muligheter for bærekraftig mat- og energiproduksjon fra havet.

Lunsjmøtet er åpent for alle og er en fin arene til å bli bedre kjent med andre i næringen.

Program

11:30 Innledning ved Jon Stang Volden, inkubatorleder for hav i VIS: Jon Stang Volden er i inkubatorleder for VIS sin nye havsatsing på Marineholmen i Bergen.

11:35 Eirik Langeland, klyngeleder i NOSCA Clean Oceans: NOSCA har i vår gjennomført en omfattende og medlemsdrevet strategiprosess, som har gitt klyngen en ny visjon, utvidet fokus og nye ambisjoner og planer. Eirik

Langeland skal vise klyngens oppdaterte strategi, og fortelle hvordan denne danner bakteppe for hvordan man i klyngen jobber målrettet med omstilling og innovasjon.

11:50 Ida Hundven, daglig leder i BuoyTech AS: Nyoppstartede BuoyTech AS har i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI) utviklet et redskap som skal brukes for å forhindre tap av passive fiskeredskaper. Dette skal ha positiv effekt på miljøet, redusere marin forsøpling samt dødelighet, tap av materielle verdier og forbedret dyrevelferd.

12:00 Einar Hauge, Senior Project Manager hos Develogic Norway: Develogic Norway leverer undervannsløsninger i form av datainnsamling og kommunikasjonssystemer, blant annet til LoVeOcean, et nasjonalt forskningsobservatorium lokalisert på havbunnen utenfor Lofoten-Vesterålen. Develogic er spesialisert på komplette leveranser som krever integrering av ulike sensorer, instrumenter og sanntid dataoverføring.

12:10 Lars Garen, CEO i Seaguard: SeaGurard tilbyr tjenester, produkter og teknologiutvikling med fokus på miljøteknologi. Selskapets kjernevirksomhet er vannrensing med naturlige og miljøvennlige produkter. Dette inkluderer all type rensing: fra alger i sjø og ferskvann, til avløpsvann og absorbsjon av vann fra slam og kloakk

12.20 Informasjon om kick-off 7. oktober: Cecilie Evjen orienterer om kick-off for Vestlandsnettverket Ocean of Opportunities 7. oktober

12:30 Avslutning – takk for i dag

Påmelding og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Registrering

Registrering hos VIS som har regien for HAVlunsjen denne gangen.

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech.

HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging.

HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.