Skip to the content

Kick-off for EU-nettverket Ocean of Opportunities

07. October 2021, 10:00 - 14:00

Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen

Event registration is closed.

7
Oct

Vil du lære mer om muligheter for havnæringene i Horisont Europa? Vi inviterer deg til kick-off for det nye EU nettverket Ocean of Opportunities, som skal mobilisere til flere EU-søknader fra organisasjoner innen havnæringene.

EU-nettverket Ocean of Opportunities (OceanOpps) vil mobilisere til flere EU-søknader fra havnæringene ved å informere om mulighetene i Horisont Europa og ved å koble ulike aktører fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet vil koble verdikjedene innen havnæringene og bidra til EU-søknader på tvers av sektorer. Kjernepartnerne i prosjektet er havklyngene GCE Ocean Technology, NCE Martime CleanTech og Arena Norwegian Offshore Wind Cluster, samt kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest og Universitetet i Bergen, som leder prosjektet.

Nettverket har partnere fra ulike sektorer over hele landet, men med et geografisk tyngdepunkt på Vestlandet. Partnernes deltakelse i EU-nettverket vil styrke arbeidet med å mobilisere til flere EU-søknader innen havnæringene.

Program

09:30 Kaffe og registrering
10:00 Velkommen - Introduksjon til EU nettverket
10:15 EU for dummies
11:00 Erfaringer fra EU samarbeid: success and failures
11:30 Lunsj
12:30 Søknadsskriving for dummies
13:15 Hands on: hvordan initiere eller bli med i et EU prosjekt?
13:45 Oppsummering: informasjon om planer for nettverket
14:00 Slutt

Deltakelse og kostnad

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Registrering

Meld deg på dette arrangementet.

----------------------------------------------

Dersom du har spørsmål til arrangementet kan du kontakte Cecilie Evjen.

Contact Information

Karianne Kojen Andersen

Innovation Manager

Karianne Kojen Andersen